Ta strona używa plików cookie!
close

Przetargi

Przetargi

Komenda Wojewódzka Policji Wrocław

PU-2380-422-060-259/2017/AB

32236000-6 - Radiotelefony

2017-11-21

2017-11-30 12:00

Przedmiotem zamówienia jest dostawa radiotelefonów doręcznych standardu DMR w ilości 143 sztuk, zgodnych ze specyfikacją techniczno-jakościową określoną w Opisie minimalnych parametrów technicznych, stanowiącym załącznik numer 1A do niniejszej SIWZ

Przetarg nieograniczony (art. 39-46)

Aby wziąć udział w przetargu należy złożyć ofertę opracowaną na podstawie specyfikacji istotnych warunków zamówienia, którą można otrzymać bezpłatnie w siedzibie zamawiającego, Wydział Zamówień Publicznych i Funduszy Pomocowych tel. 71 3403973 w godzinach od 07:30 do 15:30, lub pobrać ze strony internetowej zamawiającego.
Zamkniętą kopertę oznaczoną “Przetarg KWP - pn. Dostawa radiotelefonów doręcznych standardu DMR w ilości 143 sztuk, zgodnych ze specyfikacją techniczno-jakościową określoną w Opisie minimalnych parametrów technicznych, stanowiącym załącznik numer 1A do niniejszej SIWZ”, oznaczenie sprawy PU-2380-422-060-259/2017/AB, należy złożyć w Punkcie Obsługi Klienta KWP we Wrocławiu, ul. Podwale 31-33 lub wysyłając pocztą/kurierem na adres Zamawiającego do dnia 30.11.2017 r. do godz. 12:00. Publiczne otwarcie ofert odbędzie się dnia 30.11.2017 r. o godz. 12:15.

Uprawnieni do kontaktów z wykonawcami:
1. sprawy organizacyjne – 71 3403973
2. sprawy techniczne – 71 340 42 56

2017-11-21

rozstrzygnięte

Załączniki

2017-11-21 16:12:23

2017-11-23 09:39:07

2017-11-27 12:52:31

2017-11-27 12:52:31

2017-11-30 13:10:21

2017-12-05 15:40:46

2017-11-21