Ta strona używa plików cookie!
close

Przetargi

PU-2380-130-046-096/2019/MR

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z remontem pomieszczeń I piętra, klatki schodowej, elementów systemu odwodnienia dachu oraz wymiany klimatyzatora typu split – w budynku Komendy Powiatowej Policji w Lubinie. Szczegółowy zakres robót z podziałem na branże został przedstawiony w załącznikach do SIWZ: - Opis przedmiotu zamówienia (+ rzut I piętra) – załącznik nr 1 do SIWZ - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót – załącznik nr 2 do SIWZ - Przedmiary robót– załącznik nr 3 do SIWZ

45000000-7

2019-07-04

2019-07-19 11:00

Pu-2380-093-030-067/2019/AB

Przedmiotem zamówienia jest usługa przewozu i holowania pojazdów oraz części pojazdów o ciężarze powyżej 3,5 tony DMC zabezpieczonych przez Policję do celów procesowych na terenie podległym: KMP w Jeleniej Górze, KMP w Legnicy, KPP w Bolesławcu, KPP w Górze, KPP w Głogowie, KPP w Jaworze, KPP w Kamiennej Górze, KPP w Lubaniu, KPP w Lubinie, KPP w Lwówku Śl., KPP w Polkowicach, KPP w Zgorzelcu i KPP w Złotoryi; oznaczenie sprawy Pu-2380-093-030-067/2019/AB. Szczegółowe warunki i terminy realizacji przedmiotu zamówienia zawarte zostały w Istotnych Postanowieniach Umowy – załączniku nr 2 do SIWZ

50118110-9 – usługi holownicze

2019-06-19

2019-06-28 11:00

PU-2380-114-043-084/2019/ML

Remont elewacji budynku administracyjnego Komendy Powiatowej Policji w Złotoryi

71221000-3 ; 45216111-5 ; 45000000-7 ; 45450000-6 ; 45421148-3 ; 45312310-3 ; 45111300-1 ; 45233228-3 ; 45314300-4 ; 45314310-7 ; 45316100-6 ;

2019-05-31

2019-06-18 11:00

PU-2380-110-034-081/2019/AB

Zaprojektowanie i wykonanie remontu schodów zewnętrznych, podjazdu dla osób niepełnosprawnych wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w budynku KMP w Wałbrzychu

71221000-3 Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych ; 45216111-5 Roboty budowlane w zakresie posterunków policji ; 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne ; 45000000-7 Roboty budowlane ; 45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe ; 45111300-1 Roboty rozbiórkowe ; 45316100-6 Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego ;

2019-05-27

2019-06-04 11:00

PU-2380-107-019-078/2019/MA

Usługa hotelowa z wyżywieniem w terminie 26-27.06.2019 r. dla 19 osób, w ramach realizacji projektu pn. „Poprawa transgranicznej współpracy policji polskiej i niemieckiej w zwalczaniu przestępczości samochodowej” nr ERN-PL-18.11.19-603 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa w ramach Funduszu Małych Projektów Interreg Polska-Saksonia 2014-2022

55270000-3

2019-05-23

2019-05-31 11:00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20