Ta strona używa plików cookie!
close

Przetargi

PU-2380-230-052-163/2018/IR

ZAMÓWIENIE SPOŁECZNE - świadczenie usług medycznych w zakresie badań lekarskich osób zatrzymanych/doprowadzonych na obszarze działania KMP Legnica

85100000-0 Usługi ochrony zdrowia

2018-12-04

2018-12-17 14:00

PU-2380-226-048-159/2018/MA

Roboty budowlane polegające na remoncie sanitariatów, pomieszczeń biurowych oraz remont korytarzy wraz z wymianą stolarki drzwiowej w KWP we Wrocławiu

45000000-7, 45232460-4, 45310000-3, 45421146-9, 45431000-7, 45442100-8

2018-11-29

2018-12-14 11:00

PU-2380-216-055-151/2018/MA

Dostawa urządzeń sieci LAN wraz z dostawą pakietów serwisowych dla zaoferowanego sprzętu

32429000-6

2018-11-21

2018-11-29 11:00

PU-2380-212-008-147/2018/MR

Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów promocyjnych (pendrive) : długopis metalowy z pamięcią USB i samozaciskowa opaska z pamięcią USB, oznakowane logo projektu. Zadanie realizowane jest w ramach projektu pn. "Drugstop - transgraniczna współpraca jednostek Policji w zakresie walki z przestępczością narkotykową" współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska 2014-2020. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz zamawiane ilości zostały opisane przez Zamawiającego w załączniku numer 1 do niniejszej SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia - minimalne wymagania techniczne; odpowiednio do części postępowania. Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części, w tym: - część nr 1 obejmuje dostawę długopisu metalowego z pamięcią USB w ilości 4000 szt. , zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia dla części 1 zamówienia – załącznik 1 do SIWZ - część nr 2 obejmuje dostawę samozaciskowej opaski z pamięcią USB w ilości 4500 szt., zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia dla części 2 zamówienia – załącznik nr 1 do SIWZ.

39294100-0 30234000-2 79810000-4

2018-11-16

2018-11-26 13:00

Pu-2380-208-027-145/2018/ESZ

Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy fabrycznie nowych części zamiennych do samochodów służbowych Policji garnizonu dolnośląskiego.

34300000-0 Części i akcesoria do pojazdów i silników do nich

2018-11-16

2018-11-26 11:00