Ta strona używa plików cookie!
close

Przetargi

PU-2380-012-002-011/2019/MA

Dostawa druków i formularzy resortowych

22000000-0

2019-01-28

2019-02-14 11:00

PU-2380-011-004-010/2019/MA

Sukcesywne dostawy papieru

30197630-1

2019-01-28

2019-02-15 11:00

PU-2380-007-007-007/2019/IR

Zamówienie społeczne - Usługa przygotowywania, dostarczania i wydawania wyżywienia całodziennego dla policjantów 6 kursów adaptacji zawodowej zakwaterowanych w obiektach policyjnych KWP we Wrocławiu oraz policjantów sił wsparcia.

55321000-6 usługi przygotowywania posiłków

2019-01-25

2019-02-05 11:00

Pu-2380-002-007-002/2019/AB

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług przygotowywania i wydawania posiłków profilaktycznych całorocznych w dni robocze dla 3 pracowników Komisariatu Policji Krzyki przy ul. Ślężnej 115-129, 53-305 Wrocław, od dnia podpisania umowy 31/03/2020 r. Całkowita ilość posiłków do wydania w całym okresie obowiązywania umowy wynosi 937. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany do: do sporządzania posiłków profilaktycznych wg receptur Instytutu Żywienia i Żywności o zawartości około 1000 kcal zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 25.05.1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów (Dz. U. Nr 60 poz. 279 z dnia 30.05.1996 r. § 2 ust. 1) oraz zgodnie z Ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1541) oraz aktami wykonawczymi; wydawania posiłków w dni robocze na podstawie bonów żywnościowych ostemplowanych pieczęcią jednostki Policji oraz datą realizacji bonu (słownie: dzień, miesiąc i rok) z podpisem wystawiającego i pobierającego, w godzinach od 10:00 do 12:00

55321000-6 usługi przygotowywania posiłków

2019-01-23

2019-01-31 11:00

PU-2380-009-007-008/2019/MR

ZAMÓWIENIA SPOŁECZNE - 2.1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług przygotowywania i wydawania posiłków profilaktycznych w dwóch okresach zimowych od dnia podpisania umowy do 31.03.2019 oraz od 01.11.2019 do 31.03.2020 r. dla policjantów i pracowników KP Wrocław Krzyki ul. Ślężna 115-129 i PP Kobierzyce ul. W. Witosa 11. Całkowita ilość posiłków do wydania w całym okresie obowiązywania umowy: 9 192.

553210

2019-01-23

2019-01-31 11:00