Ta strona używa plików cookie!
close

Przetargi

PU-2380-003-012-003/2019/MR

Przedmiotem zamówienia jest najem łączy telekomunikacyjnych. Postępowanie zostało podzielone na 72 części, zgodnie z relacjami łączy, wskazanymi w załączniku numer 1 do SIWZ. Części zamówienia od nr 1 do nr 67 dotyczą usługi najmu łączy telekomunikacyjnych (łącza cyfrowe) wraz z najmem urządzeń. Opis przedmiotu zamówienia dla wskazanych powyżej części określono w załączniku nr 2a do niniejszej SIWZ. Części zamówienia od nr 68 do nr 72 dotyczą usługi najmu łączy telekomunikacyjnych (łącza analogowe). Opis przedmiotu zamówienia dla wskazanych powyżej części określono w załączniku nr 2b do niniejszej SIWZ. Opis czynności wchodzących w zakres realizacji usługi został zawarty w Istotnych postanowieniach Umowy oraz załącznikach do IPU. Miejsce realizacji usługi: Szczegółowy opis relacji, dla poszczególnych części postępowania, zawiera załącznik numer 1 do SIWZ

64214400

2019-01-31

2019-03-07 11:00

PU-2380-010-033-009/2019/ML

Remont pomieszczeń biurowych na I piętrze od strony parkingu w budynku KMP Wrocław – Stare Miasto, ul. Trzemeska 12 we Wrocławiu.

45000000-7 ; 45432100-5 ; 45421100-5 ; 45442120-4 ;

2019-01-28

2019-02-27 11:00

PU-2380-012-002-011/2019/MA

Dostawa druków i formularzy resortowych

22000000-0

2019-01-28

2019-02-14 11:00

PU-2380-011-004-010/2019/MA

Sukcesywne dostawy papieru

30197630-1

2019-01-28

2019-02-15 11:00

PU-2380-007-007-007/2019/IR

Zamówienie społeczne - Usługa przygotowywania, dostarczania i wydawania wyżywienia całodziennego dla policjantów 6 kursów adaptacji zawodowej zakwaterowanych w obiektach policyjnych KWP we Wrocławiu oraz policjantów sił wsparcia.

55321000-6 usługi przygotowywania posiłków

2019-01-25

2019-02-05 11:00