Ta strona używa plików cookie!
close

Przetargi

PU-2380-018-017-017/2019/MR

Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów remontowo – budowlanych dla potrzeb jednostek KWP we Wrocławiu oraz jednostek KMP/KPP województwa dolnośląskiego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz zamawiane ilości zostały opisane przez Zamawiającego w załącznikach numer 1a-1d do niniejszej SIWZ – specyfikacją asortymentową ilościową - odpowiednio do części postępowania. Przedmiot zamówienia został podzielony na 4 części, w tym: - część nr 1 obejmuje dostawę materiałów budowlanych, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia dla części 1 zamówienia – załącznik 1a - część nr 2 obejmuje dostawę materiałów elektrycznych, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia dla części 2 zamówienia – załącznik nr 1b - część 3 obejmuje dostawę materiałów ślusarskich, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia dla części 3 zamówienia – załącznik nr 1c - część 4 obejmuje dostawę materiałów hydraulicznych, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia dla części 4 zamówienia – załącznik nr 1d.

44800000-8 31510000-4 44316300-1 42130000-9

2019-02-14

2019-03-01 11:00

PU-2380-001-014-001/2019/ML

Przebudowa pomieszczeń Posterunku Policji w Kobierzycach, ul. Witosa 11, 55-040 Kobierzyce

45000000-7 ; 45111300-1 ; 45421100-5 ; 45421152-4 ; 45410000-4 ; 45431100-8 ; 45432111-5 ; 45442100-8 ; 45332200-5 ; 45332300-6 ; 45331100-7 ; 45331000-6 ; 45343000-3 ; 45311000-0 ;

2019-02-12

2019-02-28 11:00

Pu-2380-014-032-014/2019/AB

1. Przedmiotem zamówienia są usługi parkowania pojazdów zabezpieczonych przez policję do celów procesowych na terenie podległym Komendzie Powiatowej Policji w Polkowicach; oznaczenie sprawy Pu-2380-014-032-014/2019/AB. 2. Zamawiający nie dzielił postępowania na części. Usługa parkowania pojazdów zabezpieczonych przez policję do celów procesowych na terenie podległym Komendzie Powiatowej Policji w Polkowicach (powiat polkowicki) obejmuje: 2.1. Orientacyjna ilość dób przechowywania depozytów poniżej 3500 kg – 675,00; 2.2. Orientacyjna ilość dób przechowywania depozytów powyżej 3500 kg – 108,00. 3. Uwaga! Wykonawca ma obowiązek wskazać w ofercie tylko jedną lokalizację parkingu na terenie miasta Polkowice / powiatu polkowickiego

98351100-9 usługi parkingowe

2019-02-07

2019-02-15 11:00

Pu-2380-015-032-013/2019/AB

Przedmiotem zamówienia są usługi parkowania pojazdów zabezpieczonych przez policję do celów procesowych na terenie podległym Komendzie Powiatowej Policji w Lubinie; oznaczenie sprawy Pu-2380-015-032-013/2019/AB. 2. Zamawiający nie dzielił postępowania na części. Usługa parkowania pojazdów zabezpieczonych przez policję do celów procesowych na terenie podległym Komendzie Powiatowej Policji w Lubinie (powiat lubiński) obejmuje: 2.1. Orientacyjna ilość dób przechowywania depozytów poniżej 3500 kg – 2053,00; 2.2. Orientacyjna ilość dób przechowywania depozytów powyżej 3500 kg – 667,00. 3. Uwaga! Wykonawca ma obowiązek wskazać w ofercie tylko jedną lokalizację parkingu na terenie miasta Lubin / powiatu lubińskiego.

98351100-9 usługi parkingowe

2019-02-07

2019-02-15 11:00

Pu-2380-019-032-018/2019/AB

Usługi parkowania pojazdów zabezpieczonych przez policję do celów procesowych na terenie podległym Komendzie Powiatowej Policji: w Dzierżoniowie, w Górze, w Kamiennej Górze, w Oleśnicy, w Środzie Śląskiej, w Trzebnicy, w Wołowie, Ząbkowicach Śląskich; oznaczenie sprawy Pu-2380-019-032-018/2019/AB

98351100-9 usługi parkingowe

2019-02-07

2019-02-15 11:00

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25