Ta strona używa plików cookie!
close

Przetargi

PU-2380-005-007-005/2019/IR

Zamówienie społeczne - Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług przygotowywania, wydawania i dostarczania posiłków dla osób zatrzymanych w KPP w Świdnicy przy ul. Jagiellońska 23, 58-100 Świdnica

55321000-6 usługi przygotowywania posiłków

2019-01-21

2019-01-29 11:00

Pu-2380-232-031-165/2018/AB

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usług przewozu i holowania pojazdów oraz części pojazdów o maksymalnej masie całkowitej do 3,5 tony, zabezpieczonych przez policję do celów procesowych oraz przewozu pojazdów służbowych do wskazanego miejsca naprawy na terenie podległym Komendom Powiatowym Policji w: Bolesławcu, Środzie Śląskiej, Ząbkowicach Śląskich; oznaczenie sprawy Pu-2380-232-031-165/2018/AB

50118110-9 – usługi holownicze.

2018-12-28

2019-01-09 11:00

Pu-2380-229-019-162/2018/AB

Przedmiotem zamówienia jest termomodernizacja budynku Posterunku Policji w Jaworzynie Śląskiej wramach projektu – „Policja też może być EKO - wzrost efektywności energetycznej w obiektach policjidolnośląskiej – Bolków, Strzegom, Jaworzyna Śląska” nr POIS.01.03.01-00- 0189/16, współfinansowanego zUnii Europejskiej, ze środków Funduszu Spójności w ramach projektu Zmniejszenie Emisyjności GospodarkiProgramu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020” wraz z przebudową obiektu. BudynekPosterunku Policji umiejscowiony przy ul. Wolności 2 (Dz. nr 196/1) w Jaworzynie Śląskiej i figuruje wWojewódzkiej Ewidencji zabytków oraz jest zlokalizowany na terenie zabytkowego obszaru historycznegoukładu urbanistycznego w związku z czym podlega ochronie prawnej na podst. art. 6 ust. 1 pkt 1B i 1C – ustawyo ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. 2014 r., poz. 1446 z późn. zm.)

45216110-8 Roboty budowlane w zakresie obiektów budowlanych dla służb porządku publicznego ; 45000000-7 Roboty budowlane ; 45110000-1 Roboty przygotowawcze ; 45111100-9 Roboty w zakresie burzenia ; 45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu ; 45210000-2 Roboty bud. w zakresie budynków ; 45421152-4 Wykonanie ścianek działowych ; 45262321-7 Wyrównywanie podłóg ; 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych ; 45421131-8 Wymiana stolarki okiennej ; 45421131-1 Wymiana stolarki drzwiowej ; 45421146-9 Instalowanie sufitów podwieszanych i obudów z płyt g-k ; 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian ; 45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe ; 45410000-4 Tynkowanie ; 45432114-6 Kładzenie gresu ; 45431000-7 Kładzenie płytek ; 45431100-8 Kładzenie terakoty ; 45431200-9 Kładzenie glazury ; 45442100-8 Roboty malarskie ;

2018-12-27

2019-02-21 10:00

PU-2380-239-057-171/2018/MA

Dostawa urządzeń telefonii IP wraz z dostawą pakietów serwisowych dla zaoferowanego sprzętu

32429000-6

2018-12-21

2019-01-04 11:00

PU-2380-231-031-164/2018/ESz.

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usług przewozu i holowania pojazdów oraz części pojazdów o maksymalnej masie całkowitej powyżej do 3,5 tony z drogi i innych miejsc na wskazany parking w celu zabezpieczenia ich do celów procesowych na terenie powiatów: jeleniogórskiego, kamiennogórskiego, lwóweckiego, lubańskiego, zgorzeleckiego i bolesławieckiego

Kod CPV: 50118110-9 – usługi holownicze

2018-12-21

2019-01-02 11:00

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25