Ta strona używa plików cookie!
close

Przetargi

Pu-2380-014-032-014/2019/AB

1. Przedmiotem zamówienia są usługi parkowania pojazdów zabezpieczonych przez policję do celów procesowych na terenie podległym Komendzie Powiatowej Policji w Polkowicach; oznaczenie sprawy Pu-2380-014-032-014/2019/AB. 2. Zamawiający nie dzielił postępowania na części. Usługa parkowania pojazdów zabezpieczonych przez policję do celów procesowych na terenie podległym Komendzie Powiatowej Policji w Polkowicach (powiat polkowicki) obejmuje: 2.1. Orientacyjna ilość dób przechowywania depozytów poniżej 3500 kg – 675,00; 2.2. Orientacyjna ilość dób przechowywania depozytów powyżej 3500 kg – 108,00. 3. Uwaga! Wykonawca ma obowiązek wskazać w ofercie tylko jedną lokalizację parkingu na terenie miasta Polkowice / powiatu polkowickiego

98351100-9 usługi parkingowe

2019-02-07

2019-02-15 11:00

Pu-2380-015-032-013/2019/AB

Przedmiotem zamówienia są usługi parkowania pojazdów zabezpieczonych przez policję do celów procesowych na terenie podległym Komendzie Powiatowej Policji w Lubinie; oznaczenie sprawy Pu-2380-015-032-013/2019/AB. 2. Zamawiający nie dzielił postępowania na części. Usługa parkowania pojazdów zabezpieczonych przez policję do celów procesowych na terenie podległym Komendzie Powiatowej Policji w Lubinie (powiat lubiński) obejmuje: 2.1. Orientacyjna ilość dób przechowywania depozytów poniżej 3500 kg – 2053,00; 2.2. Orientacyjna ilość dób przechowywania depozytów powyżej 3500 kg – 667,00. 3. Uwaga! Wykonawca ma obowiązek wskazać w ofercie tylko jedną lokalizację parkingu na terenie miasta Lubin / powiatu lubińskiego.

98351100-9 usługi parkingowe

2019-02-07

2019-02-15 11:00

Pu-2380-019-032-018/2019/AB

Usługi parkowania pojazdów zabezpieczonych przez policję do celów procesowych na terenie podległym Komendzie Powiatowej Policji: w Dzierżoniowie, w Górze, w Kamiennej Górze, w Oleśnicy, w Środzie Śląskiej, w Trzebnicy, w Wołowie, Ząbkowicach Śląskich; oznaczenie sprawy Pu-2380-019-032-018/2019/AB

98351100-9 usługi parkingowe

2019-02-07

2019-02-15 11:00

PU-2380-003-012-003/2019/MR

Przedmiotem zamówienia jest najem łączy telekomunikacyjnych. Postępowanie zostało podzielone na 72 części, zgodnie z relacjami łączy, wskazanymi w załączniku numer 1 do SIWZ. Części zamówienia od nr 1 do nr 67 dotyczą usługi najmu łączy telekomunikacyjnych (łącza cyfrowe) wraz z najmem urządzeń. Opis przedmiotu zamówienia dla wskazanych powyżej części określono w załączniku nr 2a do niniejszej SIWZ. Części zamówienia od nr 68 do nr 72 dotyczą usługi najmu łączy telekomunikacyjnych (łącza analogowe). Opis przedmiotu zamówienia dla wskazanych powyżej części określono w załączniku nr 2b do niniejszej SIWZ. Opis czynności wchodzących w zakres realizacji usługi został zawarty w Istotnych postanowieniach Umowy oraz załącznikach do IPU. Miejsce realizacji usługi: Szczegółowy opis relacji, dla poszczególnych części postępowania, zawiera załącznik numer 1 do SIWZ

64214400

2019-01-31

2019-03-07 11:00

PU-2380-010-033-009/2019/ML

Remont pomieszczeń biurowych na I piętrze od strony parkingu w budynku KMP Wrocław – Stare Miasto, ul. Trzemeska 12 we Wrocławiu.

45000000-7 ; 45432100-5 ; 45421100-5 ; 45442120-4 ;

2019-01-28

2019-02-27 11:00

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23