Ta strona używa plików cookie!
close

Przetargi

PU-2380-049-019-033/2019/ESz

Przedmiotem zamówienia Usługa zakwaterowania i wyżywienia podczas szkolenia z zakresu przygotowań obronnych organizowanych przez Sztab Policji KWP we Wrocławiu. Usługi świadczone przez placówki oferujące wyżywienie i miejsca noclegowe z terenu powiatu jeleniogórskiego lub kłodzkiego lub lwóweckiego.

55270000-3 – usługi świadczone przez placówki oferujące wyżywienie i miejsca noclegowe

2019-03-14

2019-03-22 11:00

PU-2380-048-019-031/2019/MA

Usługa hotelowa z wyżywieniem w dniach 15-17.05.2019 r. dla 35 uczestników narady służbowej podczas VI Ogólnopolskich Zawodów Funkcjonariuszy Policji w Ratownictwie Wodnym

55270000-3

2019-03-13

2019-03-21 11:00

Pu-2380-044-025-030/2019/AB

Sukcesywne dostawy opon letnich do samochodów osobowych, dostawczych, terenowych, motocykli dla Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, Komend Miejskich i Powiatowych Policji w garnizonie dolnośląskim; oznaczenie sprawy Pu-2380-044-025-030/2019/AB

34351100-3 – Opony do pojazdów silnikowych.

2019-03-12

2019-03-20 11:00

PU-2380-037-004-028/2019/MR

Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów biurowych i papieru Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz zamawiane ilości zostały opisane przez Zamawiającego w załącznikach numer 1a-1b do niniejszej SIWZ – specyfikacją asortymentową ilościową - odpowiednio do części postępowania. Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części, w tym: - część nr 1 obejmuje dostawę materiałów biurowych, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia dla części 1 zamówienia – załącznik 1a - część nr 2 obejmuje dostawę papieru (ksero, maszynowy), zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia dla części 2 zamówienia – załącznik nr 1b Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub więcej części postępowania. Wymaga się jednak złożenia oferty na całość dostaw określonych w poszczególnych częściach zamówienia.

30190000-7 30197630-1 30199230-1

2019-03-08

2019-03-19 11:00

PU-2380-035-031-026/2019/ESZ

Przedmiotem zamówienia jest Wykonywanie usług mycia pojazdów służbowych w jednostkach organizacyjnych Policji województwa dolnośląskiego na terenie podległym Komendzie Powiatowej Policji w Świdnicy

50112300-6 Mycie samochodów i podobne usługi.

2019-03-05

2019-03-13 11:00

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22