Ta strona używa plików cookie!
close

Przetargi

PU-2380-056-006-040/2019/ML

Wykonywanie usług kalibracji wraz z legalizacją, naprawa mierników prędkości oraz videorejestratorów, dla jednostek Policji woj. dolnośląskiego.

50411000-9 ; 50433000-9 ;

2019-03-25

2019-04-02 11:00

Pu-2380-051-031-035/2019/AB

Przedmiotem zamówienia jest Wykonywanie usług mycia pojazdów służbowych w jednostkach organizacyjnych Policji województwa dolnośląskiego na terenie podległym Komendzie Powiatowej Policji w Ząbkowicach Śląskich; numer referencyjny: Pu-2380-051-031-035/2019/AB. 2. Przedmiotem zamówienia są usługi mycia zewnętrznego pojazdów służbowych w następujących grupach na jakie podzielono pojazdy: 2.1. Grupa A – pojazdy, które z uwagi na konstrukcję, wymiary itp. mogą być myte jedynie w myjni ręcznej (motocykle, pojazdy oznakowane). 2.1.1. Cena usługi może być ustalana indywidualnie dla danego typu pojazdów (motocykl, samochód osobowy, samochód osobowy terenowy, furgon). 2.1.2. Cena usługi ma być podana jako kwota brutto. 2.1.3. Wykonawca oświadcza, że jest w stanie zrealizować usługę mycia pojazdu o maksymalnych wymiarach gabarytowych: długość 6,00 m; szerokość 2,70 m; wysokość 2,80 m, wyposażonego w lampy zespolone, okratowanie, anteny i oznakowanie policyjne. 2.2. Grupa B – pojazdy, które dopuszcza się do mycia zarówno w myjni automatycznej jak i ręcznej (pojazdy nieoznakowane). 2.2.1. Cena usługi może być ustalana indywidualnie dla danego typu pojazdów (samochód osobowy, samochód osobowy terenowy, furgon). 2.2.2. Cena usługi ma być podana jako kwota brutto. 2.2.3. Wykonawca oświadcza, że jest w stanie zrealizować usługę mycia pojazdu o maksymalnych wymiarach gabarytowych: długość 6,00 m; szerokość 2,70 m; wysokość 2,80 m.

50112300-6 Mycie samochodów i podobne usługi

2019-03-20

2019-03-28 11:00

PU-2380-045-006-038/2019/ML

Wykonywanie usług serwisu i wzorcowania analizatorów wydechu typu AlcoSensor, w ilości 324 szt., dla jednostek Policji woj. dolnośląskiego.

50411000-9 ; 71356100-9 ;

2019-03-20

2019-03-28 11:00

PU-2380-053-023-037/2019/ML

USŁUGI SPOŁECZNE - Świadczenie usług medycznych w zakresie badań lekarskich osób zatrzymanych/doprowadzonych na obszarze działania KMP w Legnicy

85100000-0

2019-03-20

2019-03-28 11:00

PU-2380-050-019-034/2019/MR

ZAMÓWIENIE SPOŁECZNE - Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi hotelowo - gastronomicznej w ramach projektu pt. „Zwiększenie bezpieczeństwa na pograniczu polsko - czeskim” nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_012/0001737 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego za pośrednictwem Euroregionu Nysa Programu INTERREG V-A Republika Czeska –Polska 2014-2020. 1.Przedmiot zamówienia obejmuje usługę hotelową z wyżywieniem świadczoną dla 13 uczestników spotkania roboczego (wymagana sala konferencyjna), które odbędzie się w dniach od 24 do 25 kwietnia 2019 r. Zakwaterowanie w pierwszym dniu 24.04.2019 r. od godz. 12:00. Pobyt rozpoczyna się obiadem. Wyjazd drugiego dnia 25.04.2019 r. po obiedzie ok. godz. 15:00.

55270000-3

2019-03-20

2019-03-28 12:00

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21