Ta strona używa plików cookie!
close

Przetargi

PU-2380-060-031-044/2019/ESZ.

Przedmiotem zamówienia jest Wykonywanie usług mycia pojazdów służbowych w jednostkach organizacyjnych Policji województwa dolnośląskiego na terenie podległym Komendzie Powiatowej Policji w Miliczu

50112300-6 Mycie samochodów i podobne usługi.

2019-03-29

2019-04-08 11:00

PU-2380-063-035-046/2019/ML

Zaprojektowanie i wykonanie remontu budynku Komisariatu Policji w Głuszycy, ul. Grunwaldzka 85.

71221000-3 ; 45216111-5 ; 45000000-7 ; 45450000-6 ; 45421148-3 ; 45312310-3 ; 45111300-1 ; 45233228-3 ; 45314300-4 ; 45314310-7 ; 45316100-6 ;

2019-03-28

2019-04-12 11:00

PU-2380-057-019-041/2019/IR

ZAMÓWIENIE SPOŁECZNE - Usługa zakwaterowania i wyżywienia podczas 14 - dniowych turnusów szkoleniowo-kondycyjnych dla 4 członków personelu latającego Sekcji Lotnictwa Policji Sztabu Policji KWP we Wrocławiu w grupach 2 osobowych w terminie od podpisania umowy do 30 listopada 2019 r.

55270000-3

2019-03-28

2019-04-09 11:00

PU-2380-064-033-047/2019/ESz

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane „Zaprojektowanie i wykonanie remontu schodów zewnętrznych, podjazdu dla osób niepełnosprawnych wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w budynku KMP w Wałbrzychu”

71221000-3 Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych ; 45216111-5 Roboty budowlane w zakresie posterunków policji ; 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne ; 45000000-7 Roboty budowlane ; 45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe ; 45111300-1 Roboty rozbiórkowe ; 45316100-6 Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego ;

2019-03-26

2019-04-10 11:00

PU-2380-061-014-045/2019/ML

Przebudowa pomieszczeń Posterunku Policji w Kobierzycach, ul. Witosa 11, 55-040 Kobierzyce

45000000-7 ; 45111300-1 ; 45421100-5 ; 45421152-4 ; 45410000-4 ; 45431100-8 ; 45432111-5 ; 45442100-8 ; 45332200-5 ; 45332300-6 ; 45331100-7 ; 45331000-6 ; 45343000-3 ; 45311000-0 ;

2019-03-25

2019-04-09 11:00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20