Ta strona używa plików cookie!
close

Przetargi

PU-2380-142-021-106/2019/MR

ZAMÓWIENIE SPOŁECZNE - Przedmiotem postępowania jest świadczenie usług medycznych w zakresie badań lekarskich osób zatrzymanych/doprowadzonych na obszarze działania Komendy Powiatowej Policji w Lubinie

85100000

2019-07-25

2019-08-02 11:00

PU-2380-136-030-101/2019/AB

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usług przewozu i holowania pojazdów oraz części pojazdów o maksymalnej masie całkowitej do 3,5 tony, zabezpieczonych przez policję do celów procesowych oraz przewozu pojazdów służbowych do wskazanego miejsca naprawy na terenie właściwości miejscowej: Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu, Komend Powiatowych Policji: w Miliczu, w Strzelinie, w Trzebnicy, w Ząbkowicach Śląskich oraz przewozu uszkodzonych pojazdów służbowych do wskazanego miejsca naprawy; oznaczenie sprawy PU-2380-136-030-101/2019/AB

50118110-9 – usługi holownicze

2019-07-22

2019-08-12 11:00

PU-2380-135-049-100/2019/MR

Przedmiotem zamówienia jest usługa serwisowania urządzeń kopiujących znajdujących się w jednostkach organizacyjnych Policji w województwie dolnośląskim. Szczegółowy wykaz urządzeń kopiujących został opisany przez Zamawiającego w załącznikach od nr 1 do nr 4 do Istotnych postanowień umowy. Usługa serwisowania polega na zapewnieniu stałej i bezawaryjnej pracy urządzeń kopiujących, zgodnej z przeznaczeniem tych urządzeń, poprzez wykonywanie w szczególności następujących czynności: 1. regulowanie lub dostrojenie, 2. konserwacja, 3. czyszczenie, 4. naprawa awarii, przez którą rozumieć należy każde zakłócenie prawidłowej pracy urządzeń, 5. dostawa i wymiana części lub podzespołów urządzeń, 6. dostawa tonerów. Przedmiot zamówienia został podzielony na 4 części , w tym: - część nr 1 obejmuje usługa serwisowania urządzeń kopiujących, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia dla części 1 zamówienia zawartym w załączniku nr 1 do IPU - część nr 2 obejmuje usługa serwisowania urządzeń kopiujących, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia dla części 2 zamówienia zawartym w załączniku nr 2 do IPU - część 3 obejmuje usługa serwisowania urządzeń kopiujących, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia dla części 3 zamówienia zawartym w załączniku nr 3 do IPU - część 4 obejmuje usługa serwisowania urządzeń kopiujących, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia dla części 4 zamówienia zawartym w załączniku nr 4 do IPU Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub więcej części postępowania. Wymaga się jednak złożenia oferty na całość dostaw określonych w poszczególnych częściach zamówienia.

50313000-2

2019-07-10

2019-07-18 11:00

PU-2380-130-046-096/2019/MR

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z remontem pomieszczeń I piętra, klatki schodowej, elementów systemu odwodnienia dachu oraz wymiany klimatyzatora typu split – w budynku Komendy Powiatowej Policji w Lubinie. Szczegółowy zakres robót z podziałem na branże został przedstawiony w załącznikach do SIWZ: - Opis przedmiotu zamówienia (+ rzut I piętra) – załącznik nr 1 do SIWZ - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót – załącznik nr 2 do SIWZ - Przedmiary robót– załącznik nr 3 do SIWZ

45000000-7

2019-07-04

2019-07-19 11:00

PU-2380-133-043-098/2019/ML

Remont elewacji budynku administracyjnego Komendy Powiatowej Policji w Złotoryi

71221000-3 ; 45216111-5 ; 45000000-7 ; 45450000-6 ; 45421148-3 ; 45312310-3 ; 45111300-1 ; 45233228-3 ; 45314300-4 ; 45314310-7 ; 45316100-6 ;

2019-07-04

2019-07-19 11:00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20