Ta strona używa plików cookie!
close

Przetargi

PU-2380-066-011-050/2019/MR

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w sieci telefonii komórkowej dla jednostek Policji województwa dolnośląskiego wraz z dostawą aparatów telefonicznych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz zamawiane ilości zostały opisane przez Zamawiającego w załączniku nr 1 do niniejszej SIWZ – opis przedmiotu zamówienia, który uwzględnia minimalne wymagania, jak i w załączniku nr 3 do niniejszej SIWZ – formularz ofertowy.

64212000-5

2019-04-16

2019-05-09 11:00

PU-2380-070-006-051/2019/ML

Serwis i wzorcowanie alkomatów dla jednostek Policji woj. dolnośląskiego

50411000-9 ; 71356100-9 ;

2019-04-16

2019-04-26 11:00

PU-2380-059-024-043/2019/MR

Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy płynów niskokrzepnących do układów chłodzenia silników spalinowych dla potrzeb sprzętu transportowego i agregatów użytkowych przez Komendę Wojewódzką Policji we Wrocławiu. Przedmiot zamówienia podzielono na następujące części: Część 1: dostawa obejmuje płyny niskokrzepnące w rodzaju i ilościach oraz o parametrach określonych w załączniku nr 1.1 do SIWZ dla części nr 1 zamówienia, Część 2: dostawa obejmuje płyny niskokrzepnące w rodzaju i ilościach oraz o parametrach określonych w załączniku nr 1.2 do SIWZ dla części nr 2 zamówienia,

24961000-8

2019-04-11

2019-04-24 11:00

PU-2380-067-024-049/2019/MA

Sukcesywne dostawy olejów i płynów specjalnych do służbowych pojazdów użytkowanych przez Komendę Wojewódzką Policji we Wrocławiu

09211100-2, 09211600-7, 09211650-2

2019-04-05

2019-04-17 11:00

PU-2380-065-022-048//2019/IR

ZAMÓWIENIE SPOŁECZNE - świadczenie usług medycznych w postaci badań lekarskich osób zatrzymanych/doprowadzonych na obszarze działania Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu.

85100000-0

2019-04-02

2019-04-10 11:00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20