Ta strona używa plików cookie!
close

Przetargi

PU-2380-057-019-041/2019/IR

ZAMÓWIENIE SPOŁECZNE - Usługa zakwaterowania i wyżywienia podczas 14 - dniowych turnusów szkoleniowo-kondycyjnych dla 4 członków personelu latającego Sekcji Lotnictwa Policji Sztabu Policji KWP we Wrocławiu w grupach 2 osobowych w terminie od podpisania umowy do 30 listopada 2019 r.

55270000-3

2019-03-28

2019-04-09 11:00

PU-2380-064-033-047/2019/ESz

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane „Zaprojektowanie i wykonanie remontu schodów zewnętrznych, podjazdu dla osób niepełnosprawnych wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w budynku KMP w Wałbrzychu”

71221000-3 Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych ; 45216111-5 Roboty budowlane w zakresie posterunków policji ; 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne ; 45000000-7 Roboty budowlane ; 45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe ; 45111300-1 Roboty rozbiórkowe ; 45316100-6 Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego ;

2019-03-26

2019-04-10 11:00

PU-2380-061-014-045/2019/ML

Przebudowa pomieszczeń Posterunku Policji w Kobierzycach, ul. Witosa 11, 55-040 Kobierzyce

45000000-7 ; 45111300-1 ; 45421100-5 ; 45421152-4 ; 45410000-4 ; 45431100-8 ; 45432111-5 ; 45442100-8 ; 45332200-5 ; 45332300-6 ; 45331100-7 ; 45331000-6 ; 45343000-3 ; 45311000-0 ;

2019-03-25

2019-04-09 11:00

PU-2380-056-006-040/2019/ML

Wykonywanie usług kalibracji wraz z legalizacją, naprawa mierników prędkości oraz videorejestratorów, dla jednostek Policji woj. dolnośląskiego.

50411000-9 ; 50433000-9 ;

2019-03-25

2019-04-02 11:00

Pu-2380-051-031-035/2019/AB

Przedmiotem zamówienia jest Wykonywanie usług mycia pojazdów służbowych w jednostkach organizacyjnych Policji województwa dolnośląskiego na terenie podległym Komendzie Powiatowej Policji w Ząbkowicach Śląskich; numer referencyjny: Pu-2380-051-031-035/2019/AB. 2. Przedmiotem zamówienia są usługi mycia zewnętrznego pojazdów służbowych w następujących grupach na jakie podzielono pojazdy: 2.1. Grupa A – pojazdy, które z uwagi na konstrukcję, wymiary itp. mogą być myte jedynie w myjni ręcznej (motocykle, pojazdy oznakowane). 2.1.1. Cena usługi może być ustalana indywidualnie dla danego typu pojazdów (motocykl, samochód osobowy, samochód osobowy terenowy, furgon). 2.1.2. Cena usługi ma być podana jako kwota brutto. 2.1.3. Wykonawca oświadcza, że jest w stanie zrealizować usługę mycia pojazdu o maksymalnych wymiarach gabarytowych: długość 6,00 m; szerokość 2,70 m; wysokość 2,80 m, wyposażonego w lampy zespolone, okratowanie, anteny i oznakowanie policyjne. 2.2. Grupa B – pojazdy, które dopuszcza się do mycia zarówno w myjni automatycznej jak i ręcznej (pojazdy nieoznakowane). 2.2.1. Cena usługi może być ustalana indywidualnie dla danego typu pojazdów (samochód osobowy, samochód osobowy terenowy, furgon). 2.2.2. Cena usługi ma być podana jako kwota brutto. 2.2.3. Wykonawca oświadcza, że jest w stanie zrealizować usługę mycia pojazdu o maksymalnych wymiarach gabarytowych: długość 6,00 m; szerokość 2,70 m; wysokość 2,80 m.

50112300-6 Mycie samochodów i podobne usługi

2019-03-20

2019-03-28 11:00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20