Ta strona używa plików cookie!
close

Przetargi

Pu-2380-074-041-054/2019/AB

Pełnienie na rzecz i w imieniu Zamawiającego nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi oraz zarządzanie kontraktem realizowanym w ramach projektu „Komisariat Policji w Bogatyni – budowa nowej siedziby przy ul. Stefana Batorego w Bogatyni” (część 1 postępowania) oraz pełnienie na rzecz i w imieniu Zamawiającego nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi oraz zarządzanie kontraktem realizowanym w ramach projektu „Komenda Powiatowa Policji w Bolesławcu – budowa nowej siedziby przy ul. Cieszkowskiego w Bolesławcu” (część 2 postępowania)

71247000-1 Nadzór nad robotami budowlanymi ; 71248000-8 Nadzór nad projektem i dokumentacją ; 71520000-9 Usługi nadzoru budowlanego ; 71631300-3 Usługi technicznego nadzoru budowlanego ; 71310000-4 Doradcze usługi inżynieryjne i budowlane ; 71530000-2 Doradcze usługi budowlane ; 71540000-5 Usługi zarządzania budową ; 71541000-2 Usługi zarządzania projektem budowlanym ;

2019-05-20

2019-07-01 10:00

PU-2380-083-030-061/2019/IR

Usługa przewozu i holowania pojazdów oraz części pojazdów o maksymalnej masie całkowitej do 3,5 t., zabezpieczonych przez Policję do celów procesowych, na terenie podległym: KMP Legnica, KPP Głogów i KPP Środa Śląska oraz przewozu uszkodzonych pojazdów.

50118110-9

2019-05-20

2019-05-29 11:00

PU-2380-094-019-070/2019/MA

Usługa hotelowa z wyżywieniem w terminie 04-05.06.2019 r. dla 20 osób, w ramach realizacji projektu „Usprawnienie czesko-polskiej współpracy w walce z cyberprzestępczością” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska.

55270000-3

2019-05-16

2019-05-24 11:00

PU-2380-096-007-069/2019/IR

USŁUGI SPOŁECZNE - Usługi przygotowywania i wydawania posiłków profilaktycznych całorocznych dla 2 pracowników KPP Złotoryja ul. Kościuszki 5, 59-500 Złotoryja.

55321000-6

2019-05-16

2019-05-27 11:00

PU-2380-102-011-075/2019/MR

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w sieci telefonii komórkowej dla jednostek Policji województwa dolnośląskiego wraz z dostawą aparatów telefonicznych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz zamawiane ilości zostały opisane przez Zamawiającego w załączniku nr 1 do niniejszej SIWZ – opis przedmiotu zamówienia, który uwzględnia minimalne wymagania, jak i w załączniku nr 3 do niniejszej SIWZ – formularz ofertowy.

64212000-5

2019-05-14

2019-06-11 11:00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20