Ta strona używa plików cookie!
close

Przetargi

PU-2380-097-003-074/2019/MR

Przedmiotem zamówienia jest dostawa środków higieny indywidualnej i ochrony przeciwko HIV. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę fabrycznie nowego asortymentu wyszczególnionego w załączniku nr 1 do SIWZ (opis przedmiotu zamówienia) oraz w załączniku nr 4 do SIWZ ( formularz ofertowy), odpowiednio dla każdej z części postępowania. Przedmiot zamówienia podzielony został na 4 części Część 1 postępowania - obejmuje dostawę środków higieny (mydło, krem do rąk, pasta bhp), zgodnie z wymaganiami określonymi w załączniku nr 1 do SIWZ (opis przedmiotu zamówienia) w części 1 postępowania, Część 2 postępowania - obejmuje dostawę środków ochrony przeciwko HIV (rękawiczki), zgodnie z wymaganiami określonymi w załączniku nr 1 do SIWZ (opis przedmiotu zamówienia) w części 2 postępowania, Część 3 postępowania - obejmuje dostawę preparatu do odkażania rąk i skóry, zgodnie z wymaganiami określonymi w załączniku nr 1 do SIWZ (opis przedmiotu zamówienia) w części 3 postępowania Część 4 postępowania - obejmuje dostawę środków ochrony przeciwko HIV (półmaska ochronna twarzy, fartuch, pokrowce na obuwie), zgodnie z wymaganiami określonymi w załączniku nr 1 do SIWZ (opis przedmiotu zamówienia) w części 4 postępowania

35113000-3

2019-05-24

2019-06-06 11:00

PU-2380-107-019-078/2019/MA

Usługa hotelowa z wyżywieniem w terminie 26-27.06.2019 r. dla 19 osób, w ramach realizacji projektu pn. „Poprawa transgranicznej współpracy policji polskiej i niemieckiej w zwalczaniu przestępczości samochodowej” nr ERN-PL-18.11.19-603 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa w ramach Funduszu Małych Projektów Interreg Polska-Saksonia 2014-2022

55270000-3

2019-05-23

2019-05-31 11:00

PU-2380-095-007-068/2019/IR

USŁUGI SPOŁECZNE - Świadczenie usług przygotowywania, wydawania i dostarczania posiłków dla osób zatrzymanych w KPP w Strzelin, ul. Wolności 15, 57-100 Strzelin.

55321000-6

2019-05-21

2019-05-30 11:00

Pu-2380-074-041-054/2019/AB

Pełnienie na rzecz i w imieniu Zamawiającego nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi oraz zarządzanie kontraktem realizowanym w ramach projektu „Komisariat Policji w Bogatyni – budowa nowej siedziby przy ul. Stefana Batorego w Bogatyni” (część 1 postępowania) oraz pełnienie na rzecz i w imieniu Zamawiającego nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi oraz zarządzanie kontraktem realizowanym w ramach projektu „Komenda Powiatowa Policji w Bolesławcu – budowa nowej siedziby przy ul. Cieszkowskiego w Bolesławcu” (część 2 postępowania)

71247000-1 Nadzór nad robotami budowlanymi ; 71248000-8 Nadzór nad projektem i dokumentacją ; 71520000-9 Usługi nadzoru budowlanego ; 71631300-3 Usługi technicznego nadzoru budowlanego ; 71310000-4 Doradcze usługi inżynieryjne i budowlane ; 71530000-2 Doradcze usługi budowlane ; 71540000-5 Usługi zarządzania budową ; 71541000-2 Usługi zarządzania projektem budowlanym ;

2019-05-20

2019-06-28 10:00

PU-2380-083-030-061/2019/IR

Usługa przewozu i holowania pojazdów oraz części pojazdów o maksymalnej masie całkowitej do 3,5 t., zabezpieczonych przez Policję do celów procesowych, na terenie podległym: KMP Legnica, KPP Głogów i KPP Środa Śląska oraz przewozu uszkodzonych pojazdów.

50118110-9

2019-05-20

2019-05-29 11:00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20