Ta strona używa plików cookie!
close

Przetargi

PU-2380-119-032-088/2019/IR

Usługa parkowania pojazdów zabezpieczonych przez Policję do celów procesowych, na terenie podległym KPP w Bolesławcu, KPP w Lwówku Śląskim i KPP w Miliczu.

98351100-9 ;

2019-06-19

2019-07-11 11:00

Pu-2380-093-030-067/2019/AB

Przedmiotem zamówienia jest usługa przewozu i holowania pojazdów oraz części pojazdów o ciężarze powyżej 3,5 tony DMC zabezpieczonych przez Policję do celów procesowych na terenie podległym: KMP w Jeleniej Górze, KMP w Legnicy, KPP w Bolesławcu, KPP w Górze, KPP w Głogowie, KPP w Jaworze, KPP w Kamiennej Górze, KPP w Lubaniu, KPP w Lubinie, KPP w Lwówku Śl., KPP w Polkowicach, KPP w Zgorzelcu i KPP w Złotoryi; oznaczenie sprawy Pu-2380-093-030-067/2019/AB. Szczegółowe warunki i terminy realizacji przedmiotu zamówienia zawarte zostały w Istotnych Postanowieniach Umowy – załączniku nr 2 do SIWZ

50118110-9 – usługi holownicze

2019-06-19

2019-06-28 11:00

PU 2380-124-008-092/2019/ESz

Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów prewencyjnych dla KMP Wrocław z podziałem na części.

39294100-0 Artykuły informacyjne i promocyjne ; 79810000-5 Usługi drukowania ;

2019-06-18

2019-06-27 11:00

PU-2380-125-047-093/2019/MA

Dostawa sprzętu kwaterunkowo-gospodarczego dla Komisariatu Policji w Kowarach

39000000-2; 39100000-3; 39111000-3; 39111100-4; 39113100-8; 39113000-7; 39151000-5; 39150000-8 ; 44421000-7; 39136000-4

2019-06-17

2019-06-27 11:00

Pu-2380-120-029-089/2019/ESZ

Przedmiotem zamówienia jest regeneracja turbin do silników spalinowych samochodów służbowych garnizonu dolnośląskiej Policji

50116000-1 – Usługi w zakresie napraw i konserwacji poszczególnych części pojazdów.

2019-06-17

2019-06-25 11:00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20