Ta strona używa plików cookie!
close

Przetargi

PU-2380-153-019-115/2019/MA

Usługa hotelowa z wyżywieniem w terminach 01-03.10.2019 r. oraz 07-09.10.2019 r. dla 17 osób, w ramach realizacji projektu „Komunikacja międzykulturowa w międzynarodowej współpracy policji polskiej i czeskiej” nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_008/0001812 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego za pośrednictwem Euroregionu Glacensis

55270000-3

2019-08-23

2019-09-03 11:00

PU-2380-149-015-111/2019/ESz

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa opału stałego do celów grzewczych dla obiektów służbowych Policji na terenie województwa dolnośląskiego z podziałem na części.

24311800-5 węgiel

2019-08-23

2019-09-02 11:00

Pu-2380241-148-016-110/2019/ESz

Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju opałowego do celów grzewczych dla obiektów służbowych Policji na terenie województwa dolnośląskiego z podziałem na 3 części

09135000-4 oleje opałowe

2019-08-23

2019-09-02 11:00

PU-2380-150-019-112/2019/IR

ZAMÓWIENIE SPOŁECZNE - Usługa zakwaterowania i wyżywienia podczas szkolenia dla 10 funkcjonariuszy KWP we Wrocławiu w dniach od 15 do 21 września 2019 r.

55270000-3

2019-08-14

2019-08-23 11:00

PU-2380-145-050-108/2019/IR

Przedmiotem zamówienia jest budowa linii światłowodowej do obiektu Lotniczego Pogotowia Ratunkowego we Wrocławiu.

32562200-2 – Światłowodowe kable telekomunikacyjne ; 45314300-4 – Instalowanie infrastruktury okablowania ; 45314310-7 – Układanie kabli ;

2019-08-02

2019-08-20 11:00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20