Ta strona używa plików cookie!
close

Przetargi

PU-2380-013-031-009/2018/AB

Przedmiotem zamówienia jest Wykonywanie usług przewozu i holowania pojazdów oraz części pojazdów o maksymalnej masie całkowitej do 3,5 tony, zabezpieczonych przez policję do celów procesowych oraz przewozu uszkodzonego pojazdu służbowego Policji do wskazanego miejsca naprawy – na terenie podległym Komendom Powiatowym Policji w: Kłodzku, Środzie Śląskiej, Ząbkowicach Śląskich; oznaczenie sprawy PU-2380-013-031-009/2018/AB.

50118110-9 – usługi holownicze.

2018-02-16

2018-02-27 11:00

PU - 2380-015-024-011/2018/ML

Sukcesywne dostawy paliw silnikowych do służbowej stacji paliw Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu

09132100-4 ; 09134100-8 ;

2018-02-14

2018-03-28 11:00

PU-2380-008-032-004/2018/AB

1. Przedmiotem zamówienia jest Wykonywanie usług mycia pojazdów służbowych w jednostkach organizacyjnych Policji województwa dolnośląskiego na terenie podległym Komendom Miejskim Policji w Wałbrzychu, Jeleniej Górze oraz Komendom Powiatowym Policji w: Górze, Jaworze, Oławie, Trzebnicy; numer referencyjny: PU-2380-008-032-004/2018/AB. 2. Przedmiotem zamówienia są usługi mycia zewnętrznego pojazdów służbowych w następujących grupach na jakie podzielono pojazdy: 2.1. Grupa A – pojazdy, które z uwagi na konstrukcję, wymiary itp. mogą być myte jedynie w myjni ręcznej (motocykle, pojazdy oznakowane). 2.1.1. Cena usługi może być ustalana indywidualnie dla danego typu pojazdów (motocykl, samochód osobowy, samochód osobowy terenowy, furgon). 2.1.2. Cena usługi ma być podana jako kwota brutto. 2.1.3. Wykonawca oświadcza, że jest w stanie zrealizować usługę mycia pojazdu o maksymalnych wymiarach gabarytowych: długość 6,00 m; szerokość 2,70 m; wysokość 2,80 m, wyposażonego w lampy zespolone, okratowanie, anteny i oznakowanie policyjne. 2.2. Grupa B – pojazdy, które dopuszcza się do mycia zarówno w myjni automatycznej jak i ręcznej (pojazdy nieoznakowane). 2.2.1. Cena usługi może być ustalana indywidualnie dla danego typu pojazdów (samochód osobowy, samochód osobowy terenowy, furgon). 2.2.2. Cena usługi ma być podana jako kwota brutto. 2.2.3. Wykonawca oświadcza, że jest w stanie zrealizować usługę mycia pojazdu o maksymalnych wymiarach gabarytowych: długość 6,00 m; szerokość 2,70 m; wysokość 2,80 m 4. Szczegółową charakterystykę przedmiotu zamówienia, minimalne wymagania jakościowe i funkcjonalne dla usługi, warunki realizacji umowy, w tym termin wykonywania usług, warunki płatności, kary umowne i inne określono w Istotnych Postanowień Umowy– dalej w tekście: IPU – (załącznik nr 2 do SIWZ). 5. Ilości usług mycia z podziałem na mycie ręczne albo automatyczne dotyczących różnych typów i marek pojazdów – określono odpowiednio do części zamówienia w Formularzu ofertowym (załącznik nr 1 SIWZ)

50112300-6 Mycie samochodów i podobne usługi

2018-02-10

2018-02-19 11:00

PU-2380-002-029-002/2018/AB

Wykonywanie obsług technicznych, napraw bieżących pojazdów służbowych oraz napraw głównych silników pojazdów służbowych – zleconych przez Stację Obsługi Samochodów w Wałbrzychu Wydziału Transportu Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu; oznaczenie sprawy PU-2380-002-029-002/2018/AB

50110000-9 (Usługi w zakresie napraw i konserwacji pojazdów silnikowych i podobnego sprzętu oraz podobne usługi)

2018-02-09

2018-02-19 12:00

PU-2380-006-007-006/2018/MA

Świadczenie usług przygotowywania, wydawania i dostarczania posiłków dla osób zatrzymanych w Policyjnej Izbie Dziecka we Wrocławiu przy ul. Szymanowskiego 11

55321000-6

2018-02-09

2018-02-19 11:00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20