]]>
Ta strona używa plików cookie!
close

Przetargi

Pu-2380-225-035-128/2017/JP

roboty budowlane - przebudowa części dachu budynku garażowo-warsztatowego Komendy Powiatowej Policji w Zgorzelcu ul. Bohaterów II Armii Wojska Polskiego 12.

45000000-7 ; 45110000-1 ; 45205600-7

2017-07-19

2017-08-03 11:00

PU-2380-232-001-136/2017/MR

Przedmiotem zamówienia są usługi kompleksowego sprzątania powierzchni w obiektach KWP we Wrocławiu. Sposób wykonania, ilość oraz częstotliwość wykonywania usługi określają szczegółowo załączniki od nr 1.1. do 1.9 do Istotnych postanowień umowy (załącznik nr 2 do SIWZ). Usługa świadczona będzie od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30. Zamówienie podzielono na 9 części: Część 1: usługi kompleksowego sprzątania w Komendzie Miejskiej Policji Wałbrzych PDOZ Część 2: usługi kompleksowego sprzątania w Komisariacie Policji w Karpaczu oraz w Posterunku Policji Podgórzyn Część 3: usługi kompleksowego sprzątania w Komisariacie Policji w Kowarach oraz w Posterunku Policji w Mysłakowicach Część 4: usługi kompleksowego sprzątania w KP w Szklarskiej Porębie Część 5: usługi kompleksowego sprzątania w KPP Głogów RD III oraz KPP Głogów RD I Część 6: usługi kompleksowego sprzątania w KPP Polkowice – RD w Gaworzycach oraz KPP Polkowice – RD w Grębocicach oraz RD Radwanice Część 7: usługi kompleksowego sprzątania w KP w Wiązowie część 8 usługi kompleksowego sprzątania w PP w Wojcieszowie część 9 usługi kompleksowego sprzątania w KP w Kruszynie

90910000-9

2017-07-18

2017-07-27 12:00

PU-2380-186-030-119/2017/AB

Przedmiotem zamówienia jest usługa przewozu i holowania pojazdów oraz części pojazdów o ciężarze powyżej 3,5 tony DMC, zabezpieczonych przez policję do celów procesowych na terenie podległym KMP w Jeleniej Górze, KMP w Legnicy, KPP Bolesławcu, KPP w Górze, KPP w Głogowie, KPP w Jaworze, KPP w Kamiennej Górze, KPP w Lubaniu, KPP w Lubinie, KPP w Lwówku Śląskim, KPP w Polkowicach, KPP w Zgorzelcu i KPP w Złotoryi; oznaczenie sprawy PU-2380-186-030-119/2017/AB

50118110-9 – usługi holownicze

2017-07-17

2017-08-25 11:00

PU-2380-222-002-126/2017/MA

Sukcesywne dostawy środków czystości

33711900-6, 39514200-0, 39800000-0, 39813000-4, 39830000-9, 39831300-9, 39831600-2, 33631600-8 , 24453000-4

2017-07-17

2017-08-10 11:00

PU-2380-226-036-129/2017/ML

Remont istniejącego budynku Komisariatu Policji w Ścinawie przy ul. Grodzkiej 1 i rozbiórka przyległego do niego budynku gospodarczego oraz rewitalizacja terenu wokół budynku wraz z zagospodarowaniem terenu.

45000000-7 ; 45100000-8 ; 45110000-1 ; 45200000-9 ; 45260000-7 ; 45230000-8 ; 45210000-2 ; 45300000-0 ; 45310000-3 ; 45400000-1 ; 45450000-6 ; 45420000-7 ; 44000000-0 ; 44200000-2 ; 44230000-2 ;

2017-07-17

2017-08-01 11:00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20