Ta strona używa plików cookie!
close

Przetargi

PU-2380-123-003-089/2018/MR

Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów biurowych i papieru Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz zamawiane ilości zostały opisane przez Zamawiającego w załączniku numer 1a do niniejszej SIWZ – specyfikacja asortymentowo ilościowa. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Wymaga się złożenia oferty na całość asortymentu określonego w załączniku nr 1a.

30190000-7 30197630-1

2018-06-25

2018-07-05 11:00

PU-2380-072-029-075/2018/AB

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie obsług technicznych, napraw bieżących pojazdów służbowych oraz napraw głównych silników pojazdów służbowych – zleconych przez: Punkt Obsługi Technicznej Komendy Powiatowej Policji w Zgorzelcu, Punkt Obsługi Technicznej Komendy Powiatowej Policji w Głogowie oraz Stację Obsługi Samochodów w Wałbrzychu Wydziału Transportu Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu; oznaczenie sprawy PU-2380-072-029-075/2018/AB. 2. Postępowanie zostało podzielone na 3 części. Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych jedną, dwie albo trzy części postępowania. 2.1. Część 1 postępowania pn. Wykonywanie obsług technicznych, napraw bieżących pojazdów służbowych oraz napraw głównych silników pojazdów służbowych – zleconych przez Stację Obsługi Pojazdów w Wałbrzychu Wydziału Transportu Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu (wykaz pojazdów – załącznik nr 1.1. do SIWZ). 2.2. Część 2 postępowania pn. Wykonywanie obsług technicznych, napraw bieżących pojazdów służbowych oraz napraw głównych silników pojazdów służbowych – zleconych przez Punkt Obsługi Technicznej Komendy Powiatowej Policji w Głogowie (wykaz pojazdów – załącznik nr 1.2. do SIWZ). 2.3. Część 3 postępowania pn. Wykonywanie obsług technicznych, napraw bieżących pojazdów służbowych oraz napraw głównych silników pojazdów służbowych – zleconych przez Punkt Obsługi Technicznej Komendy Powiatowej Policji w Zgorzelcu (wykaz pojazdów – załącznik nr 1.3. do SIWZ)

50110000-9 (Usługi w zakresie napraw i konserwacji pojazdów silnikowych i podobnego sprzętu oraz podobne usługi)

2018-06-18

2018-06-26 11:00

PU-2380-119-007-087/2018/ML

ZAMÓWIENIE NA USŁUGI SPOŁECZNE Świadczenie usług przygotowywania i wydawania posiłków profilaktycznych w dwóch okresach zimowych od 01.11.2018 do 31.03.2019 oraz od 01.11.2019 do 31.03.2020 r. dla policjantów i pracowników Policji KP w Lubawce, Al. Wojska Polskiego 14.

55321000-6

2018-06-18

2018-06-28 11:00

PU-2380-111-001-083/2018/ESz

Przedmiotem zamówienia jest usługa kompleksowego sprzątania w obiektach Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu i obiektach jednostek podległych z podziałem na 6 części

90910000-9 - Usługi sprzątania

2018-06-15

2018-06-25 11:00

PU-2380-109-046-081/2018/MA

Roboty budowlane polegające na przebudowie budynku oficyny Komendy Powiatowej Policji w Głogowie przy ul. Obrońców Pokoju 17, 67-200 Głogów

45000000-7, 71300000-1, 45261900-3, 45232460-4, 45320000-6, 45310000-3, 45111220-6

2018-06-12

2018-06-28 11:00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20