Ta strona używa plików cookie!
close

Plan zamówień na rok 2014 2015 2016 2017 2018 2019

19.8

Usługa hotelowo- gastronom. z wynajmem sali na 2-dn.spotkanie w ramach projektu „Poprawa transgranicznej współpracy policji polskiej i niemieckiej w zwalczaniu przestępczości samochodowej” w ramach FMP Interreg Polska- Saksonia 2014-2022

55270

2019-05-01

2019-08-01

19.9

Usługa hotelowo- gastronom. i wynajem sali na 3 dn. ćwiczenia w ramach projektu „Poprawa transgranicznej współpracy policji polskiej i niemieckiej w zwalczaniu przestępczości samochodowej” w ramach FMP Interreg Polska- Saksonia 2014-2022

55270

2019-05-01

2019-11-01

20

Badania okresowe i kontrolne policjantów, badania wstępne, okresowe i kontrolne pracowników Policji; badania specjalistyczne kierowców, stermotorzystów; badania do celów sanitarno - epidemiologicznych ; przeprowadzanie szczepień ochronnych w związku z wykonywaną służbą/pracą; zapewnianie udziału lekarzy medycyny pracy w komisjach bezpieczeństwa i higieny pracy

85100

2019-05-01

2022-11-01

21

Udzielenie świadczeń zdrowotnych polegających na wykonywaniu badań lekarskich osób zatrzymanych przez Policję na terenie działania KPP Lubin

85100

2019-02-01

2021-02-01

22

Udzielenie świadczeń zdrowotnych polegających na wykonywaniu badań lekarskich osób zatrzymanych przez Policję na terenie działania KMP Wałbrzych

85100

2019-05-01

2021-05-01

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21