Ta strona używa plików cookie!
close

Plan zamówień na rok 2014 2015 2016 2017 2018 2019

19.2

Usługa gastronomiczna podczas 2-dniowych warsztatów językowych w ramach projektu „Poprawa transgranicznej współpracy policji polskiej i niemieckiej w zwalczaniu przestępczości samochodowej” w ramach FMP Interreg Polska- Saksonia 2014-2022

550000

2019-05-01

2019-08-01

19.2

Organizacja dwudniowego spotkania dla zespołu roboczego - zapewnienie usł.hotel.-gastr. (dwa dni dla 14 osób oraz tłumacza) -projekt „Zwiększenie bezpieczeństwa na pograniczu polsko-czeskim”

55270

2019-02-01

2019-02-01

19.3

Organizacja dwudniowego spotkania dotyczącego wymiany doświadczeń i przygotowania szkolenia językowego - zapewnienie usł.hotel.-gastr (dwa dni dla 12 os.+ tłumacz) – projekt „Zwiększenie bezpiecz. na pogr.pl-cz”

55270

2019-02-01

2019-05-01

19.4

Organizacja dwudniowego szkolenia - wynajęcie sali, zapewnienie ciągłej przerwy kawowej, obiad dla 10 osób oraz osoby prowadzącej szkolenie - projekt „Zwiększenie bezpiecz. na pogr.pl-cz”

55000

2019-02-01

2019-05-01

19.5

Organizacja dwudniowego ćwiczenia transgranicznego - zapewnienie usł.hotel.-gastr . dla 80 osób i tłumacza – projekt „Zwiększenie bezpiecz. na pogr.pl-cz”

55270

2019-08-01

2019-11-01

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21