Ta strona używa plików cookie!
close

Plan zamówień na rok 2014 2015 2016 2017 2018 2019

19.15

Organizacja trzydniowego szkolenia - zapewnienie usł.hotel.-gastr. Wraz z wynajęciem sali (3 dni dla 30 osób oraz 2 tłumaczy i 2 prowadzących) -projekt „Komunikacja międzykulturowa w międzynarodowej współpracy policji polskiej i czeskiej”

552700

2019-05-01

2019-08-01

19.16

Nocleg ze śniadaniem dla uczestników 2 hospitacji – razem 12 osob-projekt „Komunikacja międzykulturowa w międzynarodowej współpracy policji polskiej i czeskiej”

552700

2019-08-01

2019-11-01

19.17

Organizacja dwóch spotkań zespołu roboczego, zapewnienie przerwy kawowej i obiadu dla 8 osób oraz tłumacza - projekt „Komunikacja międzykulturowa w międzynarodowej współpracy policji polskiej i czeskiej”

552700

2019-05-01

2019-11-01

19.18

Organizacja hospitacji, zapewnienie przerwy kawowej i obiadu dla 12 osób - projekt „Komunikacja międzykulturowa w międzynarodowej współpracy policji polskiej i czeskiej”

552700

2019-08-01

2019-11-01

19.19

Usługa gastronomiczna podczas 1-dniowe spotkanie przygotowujące skrypt w ramach projektu „Poprawa transgranicznej współpracy policji polskiej i niemieckiej w zwalczaniu przestępczości samochodowej” w ramach FMP Interreg Polska- Saksonia 2014-2022

550000

2019-02-01

2019-05-01

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21