Ta strona używa plików cookie!
close

Broń palna sportowa

Data dodania: 31 sierpnia 2015 r.

Aby uzyskać pozwolenie na broń palną sportową należy wystąpić do Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu z następującymi dokumentami:

 

 

  1. podanie z uzasadnieniem, które winno zawierać wniosek określający ilość zaświadczeń do zakupu broni,
  2. orzeczenia lekarskie i psychologiczne potwierdzające, iż wnioskodawca może dysponować bronią palną, wydane przez uprawnionego lekarza i psychologa,
  3. Zaświadczenie potwierdzające członkostwo w stowarzyszeniu o charakterze strzeleckim,
  4. zaświadczenie potwierdzające posiadanie kwalifikacji sportowych, o których mowa w art. 10b ustawy o broni i amunicji (patent strzelecki) oraz aktualnej licencji właściwego polskiego, związku sportowego,
  5. kserokopia dowodu osobistego,
  6. dwa zdjęcia formatu 3cm x 4cm,
  7. dowód wniesienia opłaty skarbowej:

a)- 242 zł za decyzję administracyjną wydającą pozwolenie na broń.

b)- 17 zł za wydanie jednego zaświadczenia uprawniającego do zakupu broni,

 

wniesionej na konto:

Gmina Wrocław pl. Nowy Targ 1-8

50-141 Wrocław

PKO Bank Polski S.A.

82102052260000610204177895

 

Nie wniesienie opłaty wraz ze składanym wnioskiem spowoduje, że wniosek strony zostanie zwrócony.

 

W przypadku ubiegania się o zmianę posiadanej decyzji w trybie art. 155 kpa, opłata skarbowa nie jest pobierana.

 

Telefony kontaktowe w zakładcekontakt ► postępowania administracyjne ► pozwolenie na broń