Ta strona używa plików cookie!
close

Homofobia

Data dodania: 28 lipca 2015 r.

ZWALCZANIE WSZELKICH FORM DYSKRYMINACJI

 

Podstawą prawnej ochrony przed dyskryminacją w polskim systemie prawnym są przede wszystkim przepisy Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. Art.32 Konstytucji „Wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne. Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny.”

 

Czym jest dyskryminacja? To niewłaściwe, krzywdzące, nieuzasadnione oraz nieusprawiedliwione traktowanie innych osób z powodu ich przynależności grupowej. Przesłankami dyskryminacji są najczęściej cechy należące do tożsamości człowieka, a zatem takie, na które nie mamy wpływu lub wpływ na ich zmianę jest mocno ograniczony.

 

Działania Policji. Reagowanie na dyskryminację to podjęcie działania mającego na celu uświadomienie sprawcom, że ich zachowanie jest dyskryminacją i jest niewłaściwe oraz przerwanie tego procesu. Rolą Policji jest ściganie sprawców przestępstw motywowanych uprzedzeniami i dyskryminacją, podejmowanie współpracy ze społecznością lokalną ( w szczególności z grupami najbardziej zagrożonymi) w zapobieganiu zjawisku przestępczości z nienawiści, budowanie partnerstwa ze społecznością lokalną w przeciwdziałaniu dyskryminacji. więcej informacji : 

Prawa człowieka w Policji