Ta strona używa plików cookie!
close

Wydział d/w z Korupcją KWP we Wrocławiu

Data dodania: 29 lipca 2015 r.

Wydział d/w z Korupcją

KWP we Wrocławiu

ul. Podwale 31-33, 50-040 Wrocław

tel. 071-340-48-78, fax 071 340-37-99

e-mail: korupcja@wr.policja.gov.pl

 

STRATEGIA ANTYKORUPCYJNA 

Parlament i Rząd Polski przyjął szereg regulacji prawnych, które mają na celu ograniczenie przestrzeni występowania zjawisk korupcyjnych. Walkę z korupcją uznano  za jeden z priorytetów. Podjęte w  tym zakresie dotychczasowe działania zostały zapisane w programie zwalczania korupcji - STRATEGIA ANTYKORUPCYJNA. Głównym zadaniem Strategii Antykorupcyjnej jest wdrożenie działań mających na celu zapobieganie zjawiskom korupcji oraz kształtowanie w społeczeństwie odpowiednich postaw etycznych, charakteryzujących się brakiem przyzwolenia dla zachowań korupcyjnych.

Korupcja (łac. corruptio) oznacza demoralizację, rozluźnienie zasad moralnych wśród społeczeństwa. Korupcja nie jest pojęciem języka prawnego, nie ma więc jej prawnej definicji, spotykane natomiast
w literaturze definicje określają korupcję jako działanie lub zaniechanie osoby sprawującej funkcję publiczną, w zamian za co najmniej obietnice korzyści majątkowej lub osobistej udzielonej przez korumpującego lub osobę przezeń reprezentowaną.

Korupcja jest powszechnym problemem społecznym, gospodarczym i politycznym, przybiera  różnorodne formy przestępcze: łapownictwo bierne / ci, którzy otrzymują / i czynne / ci, którzy proponują /, płatną protekcję,  korupcję menadżerską, korupcję polityczną, kumoterstwo, nepotyzm, niezgodne z prawem dysponowanie środkami  budżetu i majątkiem  państwa.

 Wydział do walki z Korupcją realizuje zadania ujęte w  Strategii Antykorupcyjnej między innymi  poprzez:

  • prowadzenie czynności operacyjno-rozpoznawczych i dochodzeniowo- śledczych w zakresie ujawniania i zwalczania przestępstw korupcyjnych;
  • dokonywanie oceny stanu zagrożenia przestępczością korupcyjną oraz wskazywanie kierunków jej zwalczania;
  • organizowanie współpracy z organami administracji i kontroli oraz agendami pozarządowymi,  funkcjonującymi na terenie województwa, w zakresie zapobiegania i zwalczania przestępczości korupcyjnej;
  • prowadzenie szkoleń z zakresu zwalczania korupcji dla funkcjonariuszy policji oraz podmiotów zewnętrznych.

Każdy ma prawo ujawnić korupcję i domagać się od powołanych do tego służb, aby skutecznie walczyły z tym  przestępczym zjawiskiem. Twoja odpowiedzialna postawa i świadomość może wiele zmienić, dlatego pamiętaj :

-  możesz anonimowo przekazać informacje o zdarzeniu,  które w twojej ocenie ma znamiona korupcji;

- jeśli jesteś zmuszany do wręczania łapówek lub uwikłany w przekazywanie łapówek zgłoś to niezwłocznie
a unikniesz prawnych konsekwencji, bowiem: "nie podlega karze sprawca przestępstwa korupcyjnego, jeżeli korzyść majątkowa lub osobista albo ich obietnica zostały przyjęte przez osobę pełniącą funkcję publiczną, a sprawca zawiadomił o tym fakcie organ powołany do ścigania przestępstw i ujawnił wszystkie istotne okoliczności przestępstwa, zanim organ ten o nim się dowiedział".