Ta strona używa plików cookie!
close

Zamówienia do 30 000 euro

PU-2380-137-038-036/TI/2019/IR

Zakup i dostawa systemu telefonii IP i rejestratora korespondencji dla KP Kowary.

32429000-6 ; 32342450-1 ;

2019-07-16

2019-07-26 11:00

PU-2380-138-011-037/M/2019/IR

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia specjalnego dla policjantów BSWP Wydział we Wrocławiu oraz SPKP we Wrocławiu.

18224000-5, 18410000-6, 18400000-3, 18234000-8, ; 18813000-1, 18811000-7, 18832000-0, 18820000-3 ;

2019-07-11

2019-07-23 11:00

PU-2380-129-007-034/M/2019/MA

Sukcesywna dostawa naturalnej wody mineralnej gazowanej i niegazowanej w opakowaniach (butelkach) typu PET o pojemności 1,5 litra dla jednostek i komórek organizacyjnych dolnośląskiej Policji

15981000 - 8

2019-07-02

2019-07-10 11:00

PU-2380-132-020-034/M/2019/ML

Dostawa gazów technicznych (hel czysty, wodór sprężony, powietrze sprężone) wraz z dzierżawą butli oraz dostawa ciekłego azotu (napełnienie devara Zamawiającego) dla Laboratorium Kryminalistycznego KWP

24111200-7

2019-07-02

2019-07-11 11:00

PU-2380-127-001-033/M/2019/MR

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu biurowego (kserokopiarki i niszczarki biurowe) Przedmiot zamówienia został podzielony na 4 części : - część 1 zamówienia obejmuje dostawę kserokopiarki cyfrowej w ilości 1 szt. zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia dla części 1 zamówienia – załącznik nr 1 do IPU, miejsce dostawy KMP Legnica - część 2 zamówienia obejmuje dostawę niszczarek biurowych w ilości 5 szt. zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia dla części 2 zamówienia – załącznik nr 2 do IPU, miejsce dostawy KMP Legnica - część 3 zamówienia obejmuje dostawę niszczarek biurowych w ilości 2 szt. zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia dla części 3 zamówienia – załącznik nr 3 do IPU, miejsce dostawy KWP Wrocław - część 4 zamówienia obejmuje dostawę niszczarki biurowej w ilości 1 szt. zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia dla części 4 zamówienia – załącznik nr 4 do IPU, miejsce dostawy KWP Wrocław

30121100-4 30191400-8

2019-06-26

2019-07-04 11:00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13