Ta strona używa plików cookie!
close

Zamówienia do 30 000 euro

PU-2380-122-018-032/M/2019/ESz

Przedmiotem zamówienia jest zakup sprzętu techniki specjalnej dla Komend Powiatowych Policji w Garnizonie Dolnośląskim w ramach Projektu pt. „Zwiększenie bezpieczeństwa na pograniczu polsko - czeskim” nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_012/0001737 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego za pośrednictwem Euroregionu Nysa

31521320-3 – latarki, 31000000-6 – Maszyny, aparatury urządzenia i wyroby elektryczne, oświetlenie, 32342412 -3 Głośniki

2019-06-10

2019-06-18 11:00

PU-2380-068-008-019/M/2019/ESz

Przedmiotem zamówienia są usługi pralnicze dla jednostek organizacyjnych Policji woj. dolnośląskiego. Usługi obejmują pranie wodne, pranie chemiczne oraz dezynfekcja, prasowanie i maglowanie oraz drobne naprawy krawieckie wybranych przedmiotów

98310000-9 - Usługi prania i czyszczenia na sucho

2019-04-05

2019-04-15 11:00

PU 2380-039-037-010/C/2019/ESZ.

A. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie obowiązkowych przeglądów stanu technicznego kominów i sprawności urządzeń grzewczo – kominowych oraz czyszczenia przewodów kominowych wraz z protokołami z tych czynności wykonywane dla obiektów Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu oraz jednostek podległych z podziałem na części,

90915000-4 Usługi czyszczenia pieców i kominów

2019-03-07

2019-03-15 11:00

PU-2380-041-005-013/M/2019/ESz.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa dodatków mundurowych dla policjantów woj. dolnośląskiego wykonanych wg wzoru zatwierdzonego przez Biuro Logistyki Policji Komendy Głównej Policji

39561000-2 Tiul, koronka, skrawki tkanin tkanych, wykończenia i hafty ; 39561130-2 Odznaki i etykiety z tworzyw włókienniczych ; 39561133-3 Odznaczenia ; 18420000-9 Dodatki odzieżowe ;

2019-03-04

2019-03-20 11:00

Pu-2380-023-031-005/T/2019/AB

Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy akumulatorów do służbowego sprzętu transportowego Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu; oznaczenie sprawy Pu-2380-023-031-005/T/2019/AB. Minimalne wymagania techniczne, jakościowe i funkcjonalne dotyczące przedmiotu zamówienia określono w niniejszym Zaproszeniu, w szczególności w formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do Zaproszenia) i Istotnych Postanowieniach Umowy (załącznik nr 2 do Zaproszenia). Szczegółowe warunki realizacji zamówienia określono w Istotnych Postanowieniach Umowy (dalej: IPU), które zostaną wprowadzone do treści przyszłej umowy w sprawie zamówienia publicznego. 3.4. Dostarczane akumulatory muszą być fabrycznie nowe, nie używane, nie regenerowane, pierwszego gatunku, wolne od wad oraz nie starsze niż 3 miesiące od daty produkcji w pełni przygotowane do eksploatacji.

31430000-9 - Akumulatory elektryczne

2019-02-18

2019-03-04 11:00

1 2 3 4