Ta strona używa plików cookie!
close

Zamówienia do 30 000 euro

PU-2380-066-038-017/C/2018/MA

Wykonanie robót budowlanych remontowych w sanitariatach budynku administracyjnego Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu przy ul. Połbina 1, bud. E

45000000-7, 4530000-0 , 45440000-3, 45400000-1, 45310000-3, 45330000-9

2018-04-24

2018-05-08 11:00

PU-2380-056-036-015/C/2018/ML

Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowo- kosztorysowej dla zadania polegającego na remoncie pokrycia dachu budynku DK „Śnieżka” przy pl. Muzealnym 16 we Wrocławiu, wraz z opracowaniem koncepcji oraz uzyskaniem wszelkich niezbędnych uzgodnień i pozwoleń oraz ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę i pełnieniem nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych

71000000-8 ; 71200000-0 ; 71220000-6 ; 71221000-3 ;

2018-04-19

2018-05-18 11:00

PU-2380-061-006-016/M/2018/ML

Dostawa dodatków mundurowych dla policjantów woj. dolnośląskiego wykonanych wg wzoru zatwierdzonego przez BLP Komendy Głównej Policji

39561000-2 ; 39561130-2 ; 39561133-3 ; 18420000-9 ; 18443320-5 ;

2018-04-12

2018-04-24 11:00

PU-2380-054-023-014/C/2018/ESz

Przedmiotem zamówienia jest usługa wywozu odpadów komunalnych z KPP Głogów, RDz Głogów, KP Brzeg Dolny, KPP Środa Śląska, PP Miękinia, KP Kamieniec Ząbkowicki

90513200-8 Usługi wywozu stałych odpadów miejskich

2018-04-12

2018-04-20 11:00

PU-2380-047-026-013/F/2018/MR

Przedmiotem postępowania jest świadczenie usług medycznych w zakresie badań lekarskich osób zatrzymanych/doprowadzonych na obszarze działania Komendy Powiatowej Policji w Głogowie

85100000-0

2018-04-06

2018-04-18 11:00

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22