Ta strona używa plików cookie!
close

Zamówienia do 30 000 euro

PU-2380-103-002-027/M/2017/ESz

Dostawa sprzętu biurowego

30121100-4, 30191400-8

2018-05-22

2018-05-30 11:00

PU-2380-092-045-026/C/2018/ML

Świadczenie usług przeglądów serwisowych konserwacji, usuwania awarii oraz napraw bieżących 234 szt. klimatyzatorów zainstalowanych w pomieszczeniach serwerowni oraz pomieszczeniach biurowych w budynkach administracyjnych KWP we Wrocławiu i jej jednostek podległych

42500000-1 ; 50531300-9 ; 50730000-1 ;

2018-05-21

2018-05-30 11:00

PU-2380-087-008-025/M/2018/MR

Przedmiotem zamówienia jest dostawa naturalnej wody mineralnej gazowanej i niegazowanej w opakowaniach (butelkach) typu PET o pojemności 1,5 litra dla jednostek i komórek organizacyjnych dolnośląskiej Policji.

15981000-8

2018-05-16

2018-05-24 11:00

Pu-2380-086-037-024/C/2018/AB

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania polegającego na remoncie pokrycia dachu, wykonanie instalacji cieplnej wody w pomieszczeniach sanitarnych budynku Komisariatu Policji – Bierutów ul. Wrocławska 37 wraz z opracowaniem koncepcji oraz uzyskaniem wszelkich niezbędnych uzgodnień i pozwoleń oraz ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę i pełnieniem nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych; oznaczenie sprawy Pu-2380-086-037-024/C/2018/AB. 3.2. Zakres zamówienia. Wykonawca zobowiązuje się w ramach ustalonego wynagrodzenia do: 3.2.1. opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej, 3.2.2. przeprowadzenia wszelkich czynności w celu uzyskania odpowiednich pozwoleń i decyzji, łącznie z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę i decyzji na użytkowanie - jeżeli będzie wymagana, 3.2.3. pełnienia nadzoru autorskiego, 3.2.4. wykonania robót budowlanych zgodnie z opracowaną i zatwierdzoną przez Zamawiającego dokumentacją.

45000000-7 roboty budowlane ; 71000000-8 usługi architektoniczne inżynieryjne budowlane ; 71200000-0 usługi architektoniczne podobne, ; 45000000-0 roboty budowlane ;

2018-05-14

2018-05-30 11:00

PU-2380-085-014-023/M/2018/ESz

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu kwaterunkowego w ramach pierwszego wyposażenia dla obiektu PP Pieszyce z podziałem na 3 części.

39000000-2; 39100000-3; 39111000-3; 39111100-4; 39113100-8; 39113000-7; 39151000-5; 39150000-8; 44421000-7; 39136000-4

2018-05-14

2018-05-22 11:00

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22