Ta strona używa plików cookie!
close

Zamówienia do 30 000 euro

PU-2380-120-020-034/TI/2018/MA

Remont i konserwacja oraz modernizacja systemów antenowych stanowiących elementy łączności radiotelefonicznej użytkowej w jednostkach Policji woj. dolnośląskiego

44212261-6

2018-06-20

2018-07-03 11:00

PU 2380-114-041-031/C/2018/ESz

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych – KP Bielawa remont pokrycia dachu na budynkach garaży.

45261214-7, 45261320-3, 45410000-4, 45421100-5, 45442100-8, 45453100-8

2018-06-18

2018-06-26 11:00

PU-2380-118-018-033/M/2018/MA

Dostawa gazów technicznych wraz z dzierżawą butli oraz dostawa ciekłego azotu dla Laboratorium Kryminalistycznego KWP we Wrocławiu

24111200-7

2018-06-14

2018-06-26 11:00

Pu-2380-108-048-029/TI/2018/AB

Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń sieci WAN, LAN oraz telefonii IP (dostawa do siedziby zamawiającego) oraz dostawa pakietów serwisowych dla zaoferowanego sprzętu. 2.2. Postępowanie zostało podzielone na dwie części: 2.2.1. Część (zadanie) 1 postępowania – obejmuje zakup i dostawę urządzeń sieci WAN, LAN oraz telefonii IP dla Posterunku Policji w Miękini. 2.2.2. Część (zadanie) 2 postępowania – obejmuje zakup i dostawę urządzeń sieci WAN, LAN oraz telefonii IP dla Posterunku Policji w Pieszycach. 2.3. Wykonawca może złożyć ofertę na wszystkie części lub wybraną część postępowania. Wymaga się złożenia oferty obejmującej całość przedmiotu zamówienia w danej części (zadaniu). 2.4. Minimalne parametry techniczne i funkcjonalne urządzeń, a także szczegółowy opis czynności do wykonania w ramach realizacji przedmiotu zamówienia w części 1 oraz części 2 postępowania zostały opisane w Istotnych Postanowieniach Umowy (dalej: IPU – załącznik nr 2 zaproszenia), w szczególności w załączniku nr 2 do nich.

32429000-6 – Sprzęt sieci telefonicznej

2018-06-11

2018-06-19 11:00

PU-2380-106-042-028/C/2018/MR

Przedmiotem postępowania jest remont szatni w piwnicy oraz wymiana wykładziny podłogowej w pok. techników w budynku KPP w Jaworze ul. Armii Krajowej 2

45000000-7

2018-05-28

2018-06-07 12:00

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22