Ta strona używa plików cookie!
close

Zamówienia do 30 000 euro

PU-2380-152-029-048/T/2018/ESz

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usług w zakresie przeglądów, dezynfekcji oraz naprawy klimatyzacji samochodowych pojazdów służbowych garnizonu dolnośląskiego z podziałem na 4 części

50730000-1 usługi w zakresie napraw i konserwacji układów chłodzących ;

2018-08-22

2018-08-30 11:00

PU-2380-149-002-046 /M/2018/ESz

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu biurowego.

30121100-4 fotokopiarki, 30191400-8 niszczarki, 3000000-9 - Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania, 30121430-6 - Cyfrowe urządzenia powielające.

2018-08-21

2018-08-29 11:00

PU 2380-148-049-045/C/2018/ESz

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych – Posterunek Policji Międzylesie – Remont obiektu

45216111-5, 45410000-4, 45421100-5, 45400000-1, 45442100-8, 45320000-6

2018-08-20

2018-08-31 11:00

PU-2380-151-012-047/M/18/IR

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia specjalnego (odzieży specjalistycznej i dodatków).

18223200-0 ; 18224000-5 ; 18410000-6 ; 18400000-3 ; 18234000-8 ; 18412000-0 ; 18832000-0 ; 18820000-3 ; 18424000-7 ; 18443320-5 ; 35811200-4 ; 35812000-9 ; ; ;

2018-08-14

2018-08-29 11:00

PU-2380-147-047-044/C/2018/IR

Przedmiotem postępowania jest wykonanie prac budowlanych w budynku Posterunku Policji w Piławie Górnej polegających na wymianie stolarki okiennej, remoncie elewacji i ogrodzenia.

45216111-5

2018-08-08

2018-08-21 11:00

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22