Ta strona używa plików cookie!
close

Zamówienia do 30 000 euro

PU-2380-166-031-053/PU/2018/MR

Przedmiotem zamówienia jest usługa tłumaczenia ustnego symultanicznego z języka czeskiego na język polski i z języka polskiego na język czeski w dniu 17.10.2018 r. podczas konferencji podsumowującej projekt pn. „Drugstop – transgraniczna współpraca jednostek Policji w zakresie walki z przestępczością narkotykową”, współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020

79540000-1

2018-09-11

2018-09-21 11:00

PU-2380-115-051-051/M/2018/AB

3.1. Przedmiotem zamówienia jest pn. Dostawa pałek szturmowych, pałek wielofunkcyjnych typu TONFA oraz pałek teleskopowych; sprawa nr PU-2380-115-051-051/M/2018/AB. 3.2. Postępowanie zostało podzielone na trzy części: 3.2.1. Część (zadanie) 1 postępowania – obejmuje zakup i dostawę pałki szturmowej typu PS. 3.2.2. Część (zadanie) 2 postępowania – obejmuje zakup i dostawę pałki wielofunkcyjnej typu TONFA. 3.2.3. Część (zadanie) 3 postępowania – obejmuje zakup i dostawę pałki teleskopowej ESP 21 lub równoważna. 3.3. Wykonawca może złożyć ofertę na wszystkie części lub wybraną część postępowania. Wymaga się złożenia oferty obejmującej całość przedmiotu zamówienia w danej części (zadaniu). 3.4. Minimalne wymagania techniczne, jakościowe i funkcjonalne dla przedmiotu zamówienia określa Opis Przedmiotu Zamówienia (dalej w tekście: OPZ), stanowiący załącznik nr 3 do Zaproszenia. Zamawiający wymaga, aby oferowane produkty spełniały wszystkie wymagania dla dostawy określone przez zamawiającego w Opisie minimalnych wymagań technicznych.

35000000-4 – Sprzęt bezpieczeństwa, gaśniczy, policyjny i obronny

2018-09-07

2018-09-14 11:00

PU-2380-163-023-052/C/2018/IR

Przedmiotem zamówienia jest usługa wywozu odpadów komunalnych z KPP Dzierżoniów.

90513200-8 ;

2018-09-05

2018-09-13 11:00

PU-2380-153-014-049/M/2018/IR

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu kwaterunkowego dla BSW KGP Wydział we Wrocławiu z podziałem na 3 części. W tym: Część 1 obejmuje dostawę szaf biurowych, szafy ubraniowej i kontenera do biurka, Część 2 obejmuje dostawę krzeseł obrotowych i fotela obrotowego gabinetowego, Część 3 obejmuje dostawę szaf metalowych „poufne” i regałów metalowych.

39000000-2; 39100000-3; 39111000-3; 39111100-4; 39113100-8; 39113000-7; 39151000-5; 39150000-8; 44421000-7; 39136000-4

2018-08-28

2018-09-05 11:00

PU-2380-154-020-050/TI/2018/MA

Remont i konserwacja oraz modernizacja systemów antenowych stanowiących elementy łączności radiotelefonicznej użytkowej w jednostkach Policji woj. dolnośląskiego

44212261

2018-08-22

2018-08-31 11:00

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21