Ta strona używa plików cookie!
close

Zamówienia do 30 000 euro

PU-2380-178-050-057/2018/MA

Dostawa kamer termowizyjnych wraz z oprogramowaniem dla komend powiatowych Policji w garnizonie dolnośląskim w ramach projektu „Nie dla narkotyków – zwiększenie skuteczności Policji w zakresie przeciwdziałania przestępczości narkotykowej na terenie przygranicznym polsko niemieckim” / „Nein zu Drogen - Erhöhung der Effizienz der Polizei im Bereich der Prävention von Drogenkriminalität im deutsch- polnischen Grenzraum“/Projekt nr PLSN.04.01.00-02-0001/15/ współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG Polska – Saksonia 2014-2020.

32333200-8

2018-10-01

2018-10-18 11:00

PU-2380-179-023-058/C/2018/ESz

Przedmiotem zamówienia jest usługa wywozu odpadów komunalnych z PP Międzylesie, KPP Oleśnica, KP Rudna, KP Ścinawa, numer sprawy PU-2380-179-023-058/C/2018/ESz z podziałem na części.

90513200-8 Usługi wywozu stałych odpadów miejskich

2018-10-01

2018-10-09 11:00

PU-2380-171-050-054/M/2018/MA

Dostawa sprzętu fotograficznego wraz z instruktażem z jego obsługi i serwisowania dla komend powiatowych Policji w garnizonie dolnośląskim w ramach projektu „Nie dla narkotyków – zwiększenie skuteczności Policji w zakresie przeciwdziałania przestępczości narkotykowej na terenie przygranicznym polsko niemieckim” / „Nein zu Drogen - Erhöhung der Effizienz der Polizei im Bereich der Prävention von Drogenkriminalität im deutsch- polnischen Grenzraum“/Projekt nr PLSN.04.01.00-02-0001/15/ współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG Polska – Saksonia 2014-2020.

38650000-6

2018-09-28

2018-10-09 11:00

PU-2380-176-014-056/M/2018/IR

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu kwaterunkowego dla Laboratorium Kryminalistycznego KWP we Wrocławiu z podziałem na 3 części: Część 1 obejmuje dostawę stołu, szt. 1, Część 2 obejmuje dostawę krzeseł obrotowych, szt. 7, Część 3 obejmuje dostawę szaf metalowych „bezklasowych”, szt. 2.

39000000-2; 39100000-3; 39111000-3; 39111100-4; 39113100-8; 39113000-7; 39151000-5; 39150000-8; 44421000-7 ;

2018-09-25

2018-10-03 11:00

PU-2380-175-002-055/M/2018/IR

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu biurowego. Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części: Część 1 zamówienia obejmuje dostawę: powielacz cyfrowy w ilości 1 szt. Część 2 zamówienia obejmuje dostawę: niszczarki biurowe w ilości 5 szt.

30121100-4 ; 30191400-8 ; 30000000-9 ; 30121430-6 ;

2018-09-18

2018-09-27 11:00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20