Ta strona używa plików cookie!
close

Zamówienia do 30 000 euro

PU-2380-132-020-034/M/2019/ML

Dostawa gazów technicznych (hel czysty, wodór sprężony, powietrze sprężone) wraz z dzierżawą butli oraz dostawa ciekłego azotu (napełnienie devara Zamawiającego) dla Laboratorium Kryminalistycznego KWP

24111200-7

2019-07-02

2019-07-11 11:00

PU-2380-127-001-033/M/2019/MR

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu biurowego (kserokopiarki i niszczarki biurowe) Przedmiot zamówienia został podzielony na 4 części : - część 1 zamówienia obejmuje dostawę kserokopiarki cyfrowej w ilości 1 szt. zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia dla części 1 zamówienia – załącznik nr 1 do IPU, miejsce dostawy KMP Legnica - część 2 zamówienia obejmuje dostawę niszczarek biurowych w ilości 5 szt. zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia dla części 2 zamówienia – załącznik nr 2 do IPU, miejsce dostawy KMP Legnica - część 3 zamówienia obejmuje dostawę niszczarek biurowych w ilości 2 szt. zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia dla części 3 zamówienia – załącznik nr 3 do IPU, miejsce dostawy KWP Wrocław - część 4 zamówienia obejmuje dostawę niszczarki biurowej w ilości 1 szt. zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia dla części 4 zamówienia – załącznik nr 4 do IPU, miejsce dostawy KWP Wrocław

30121100-4 30191400-8

2019-06-26

2019-07-04 11:00

PU-2380117-035-031/PU/2019/MR

Przedmiotem zamówienia jest usługa tłumaczenia konsekutywnego polsko-czeskiego i czesko-polskiego podczas 1 dniowego spotkania roboczego w ramach projektu „Komunikacja międzykulturowa w międzynarodowej współpracy policji polskiej i czeskiej” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020 Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis.

79540000-1

2019-06-10

2019-06-18 13:00

PU-2380-122-018-032/M/2019/ESz

Przedmiotem zamówienia jest zakup sprzętu techniki specjalnej dla Komend Powiatowych Policji w Garnizonie Dolnośląskim w ramach Projektu pt. „Zwiększenie bezpieczeństwa na pograniczu polsko - czeskim” nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_012/0001737 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego za pośrednictwem Euroregionu Nysa

31521320-3 – latarki, 31000000-6 – Maszyny, aparatury urządzenia i wyroby elektryczne, oświetlenie, 32342412 -3 Głośniki

2019-06-10

2019-06-18 11:00

PU-2380-112-035-030/PU/2019/MR

Przedmiotem zamówienia jest usługa tłumaczenia ustnego konsekutywnego z języka polskiego na język niemiecki i z języka niemieckiego na język polski w trakcie dwóch spotkań w ramach mikroprojektu pn. „Poprawa transgranicznej współpracy policji polskiej i niemieckiej w zwalczaniu przestępczości samochodowej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa w ramach Funduszu Małych Projektów Interreg Polska- Saksonia 2014-2022.

79540000-1

2019-05-30

2019-06-07 13:00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20