Ta strona używa plików cookie!
close

Zamówienia do 30 000 euro

Pu-2380-205-057-064/C/2018/AB

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa i dystrybucja gazu ziemnego wysokometanowego (grupa E), wynosząca dla zamówienia podstawowego 425428,00 kWh, na zasadach określonych w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 755 ze zmianami) oraz wydanych na jej podstawie aktach wykonawczych; oznaczenie sprawy: Pu-2380-205-057-064/C/2018/AB. 3.2. Przedmiotem zamówienia obejmuje kompleksową dostawę gazu ziemnego wysokometanowego (grupa E), to jest dostawę wraz z usługą przesyłu, za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o. Gaz wysokometanowy (grupa E) powinien być dostarczany całodobowo do punktów zdawczo – odbiorczych wskazanych w Wykazie punktów poboru (załącznik nr 5 do Zaproszenia), którym jest zespół urządzeń gazowych służących do przyłączenia sieci wewnętrznej, będącej własnością Zamawiającego, z siecią gazową operatora systemu. 3.3. Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia standardów jakości obsługi Zamawiającego – dostawy i przesył gazu – zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa energetycznego. Wykonawca zapewni ciągłość dostaw bez jakichkolwiek przerw w dostawach za wyjątkiem sytuacji opisanych w ustawie ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, IRIESD, taryfie i posiadać rezerwę gwarantującą ciągłość dostaw

09121000-7 – gaz ziemny; ; 65210000-8 – przesył paliwa gazowego ;

2018-11-22

2018-12-03 11:00

PU-2380-218-059-067/TI/2018

Przedmiotem postępowania jest dostawa radiotelefonów przewoźnych VHF standardu ETSI DMR w ilości 45 szt

32236000-6

2018-11-21

2018-11-29 11:00

PU-2380-211-023-066/C/2018/IR

Usługa wywozu odpadów komunalnych z PP Osiecznica, PP Pieszyce, KP Lubawka, KP Leśna, KPP Lwówek ŚL., KP Bierutów, KP Jelcz Laskowice, KP Głuszyca, KP Kąty Wrocławskie, KP Syców, Ogniwo Przewodników Psów Służbowych Wydziału Prewencji i Patrolowego KMP we Wrocławiu, numer sprawy PU-2380-211-023-066/C/2018/IR

90513200-8

2018-11-16

2018-11-27 11:00

PU-2380-210-058-065/M/2018/MR

Przedmiotem postępowania jest dostawa sprzętu fotograficznego. Przedmiot zamówienia został podzielony na 3 części : - część 1 zamówienia obejmuje dostawę zestawów fotograficznych w ilości 10 kompletów, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia dla części 1 zamówienia – załącznik nr 1 do zaproszenia - część 2 zamówienia obejmuje dostawę kamer cyfrowych w zestawie z pilotem w ilości 2 szt., zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia dla części 2 zamówienia – załącznik nr 1 do zaproszenia - część 3 zamówienia obejmuje dostawę aparatów kompaktowych fotograficznych w ilości 9 szt., zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia dla części 3 zamówienia – załącznik nr 1 do zaproszenia

38650000-6

2018-11-13

2018-11-22 12:00

PU-2380-201-056-063/C/2018/IR

Przedmiotem zamówienia jest: Remont budynku portierni na terenie Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze przy ul. Nowowiejskiej 43.

45000000-7 ; 45453000-7

2018-10-19

2018-10-30 11:00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20