Ta strona używa plików cookie!
close

Zamówienia do 30 000 euro

PU-2380-088-014-027/M/2019/MR

Przedmiotem zamówienia jest dostawa spodni gabardynowych służbowych typu narciarskiego (w ilości 41 szt.) oraz koszul białych wyjściowych z długim rękawem (w ilości 82 szt.)

18100000

2019-05-23

2019-05-31 11:00

PU-2380-104-007-028/M/2019/MA

Sukcesywne dostawy naturalnej wody mineralnej gazowanej i niegazowanej w opakowaniach (butelkach) typu PET o pojemności 1,5 litra dla jednostek i komórek organizacyjnych dolnośląskiej Policji

15981000 - 8

2019-05-20

2019-05-31 11:00

PU-2380-103-035-029/PU/2019/MR

Przedmiotem zamówienia jest usługa tłumaczenia konsekutywnego polsko-czeskiego i czesko-polskiego podczas 2 dniowego spotkania roboczego (workshopu) dla 19 uczestników w ramach projektu „Usprawnienie czesko-polskiej współpracy w walce z cyberprzestępczością” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020.

79540000-1

2019-05-17

2019-05-27 13:00

PU-2380-090-008-026/M/2019/AB

Przedmiotem zamówienia są usługi pralnicze dla Komendy Miejskiej Policji w Legnicy oraz dla Komend Powiatowych Policji: w Głogowie, w Jaworze, w Lubinie, w Polkowicach, w Złotoryi. Usługi obejmują pranie wodne, pranie chemiczne oraz dezynfekcję, prasowanie i maglowanie oraz drobne naprawy krawieckie wybranych przedmiotów zgodnie ze specyfikacją asortymentową wskazaną w załączniku numer 1A do Zaproszenia. 2.2. Zamawiający określa pod pojęciem usługi pralniczej następujące czynności: 2.2.1. - Pranie chemiczne (czyszczenie), 2.2.2. - Pranie wodne lub chemiczne, 2.2.3. - Pranie wodne lub chemiczne, prasowanie, 2.2.4. - Pranie wodne lub chemiczne, prasowanie, dezynfekcja na żądanie, 2.2.5. - Pranie wodne lub chemiczne, maglowanie, dezynfekcja na żądanie, 2.2.6. - Pranie wodne lub chemiczne, dezynfekcja na żądanie, 2.2.7. - Drobne naprawy krawieckie (np. przyszycie guzika, zszycie dziury itd.) 2.3. Wykonawca wykona usługę pralniczą zgodnie z normą PN-EN 14065 oraz obowiązującymi wymogami sanitarno-epidemiologicznymi, w szczególności w zakresie dezynfekcji przedmiotów zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 5 grudnia 2008 roku o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (t.j. Dz. U. 2018 r. poz. 151, 1669 z późn. zm.).

98310000-9 Usługi prania i czyszczenia na sucho

2019-05-15

2019-05-22 11:00

PU-2380-085-004-024/M/2019/ML

Dostawa wyposażenia specjalnego motocyklistów Ruchu Drogowego KMP we Wrocławiu

18815000-5 ; 18424000-7 ; 18114000-1 ; 18444200-5 ;

2019-04-26

2019-05-07 11:00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20