Ta strona używa plików cookie!
close

Zamówienia do 30 000 euro

Zamówienia do 30 000 euro

Komenda Wojewódzka Policji Wrocław

PU-2380-155-035-040/PU/2019/IR

79540000-1

2019-08-27

2019-09-04 11:00

Przedmiotem zamówienia jest: Usługa tłumaczenia konsekutywnego polsko-czeskiego i czesko-polskiego podczas dwóch 3 dniowych szkoleń oraz 1 dniowego spotkania roboczego w ramach projektu "Komunikacja międzykulturowa w międzynarodowej współpracy policji polskiej i czeskiej” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020 Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis,

Aby wziąć udział w przetargu należy złożyć ofertę opracowaną na podstawie Zaproszenia do złożenia ofert, które można otrzymać bezpłatnie w siedzibie Zamawiającego, Wydział Zamówień Publicznych i Funduszy Pomocowych tel. 071/340 43 66 w godzinach od 07:30 do 15:30, lub pobrać ze strony internetowej Zamawiającego.
Zamkniętą kopertę oznaczoną “Usługa tłumaczenia ustnego język czeski, sprawa nr PU-2380-155-035-040/PU/2019/IR., należy złożyć w Punkcie Obsługi Klienta KWP we Wrocławiu, ul. Podwale 31-33 lub wysyłając pocztą/kurierem na adres Zamawiającego do dnia 04.09.2019 r. do godz. 11:00.
Publiczne otwarcie ofert odbędzie się dnia 04.09.2019 r. o godz. 11:15.

Uprawnieni do kontaktów z Wykonawcami:
1. sprawy organizacyjne Iwona Rogaczewska tel. 71 3404366
2. sprawy techniczne Paweł Masłowski tel. 71 3402230

rozstrzygnięte

Załączniki

2019-08-27 10:40