Ta strona używa plików cookie!
close

Zamówienia do 30 000 euro

Zamówienia do 30 000 euro

Komenda Wojewódzka Policji Wrocław

PU-2380-154-022-039/TI/2019/IR

44212261-6

2019-08-23

2019-09-03 11:00

Konserwacja, naprawa, przegląd i demontaż masztów antenowych.

Aby wziąć udział w przetargu należy złożyć ofertę opracowaną na podstawie Zaproszenia do złożenia ofert, które można otrzymać bezpłatnie w siedzibie zamawiającego, Wydział Zamówień Publicznych i Funduszy Pomocowych tel. 071/340 43 66 w godzinach od 07:30 do 15:30, lub pobrać ze strony internetowej zamawiającego.
Zamkniętą kopertę oznaczoną “Przetarg KWP - Konserwacja, naprawa, przegląd i demontaż masztów antenowych”, numer sprawy PU-2380-154-022-039/TI/2019/IR, należy złożyć w Punkcie Obsługi Klienta KWP we Wrocławiu, ul. Podwale 31-33 lub wysyłając pocztą/kurierem na adres Zamawiającego do dnia 03.09.2019 r. do godz. 11:00.
Publiczne otwarcie ofert odbędzie się dnia 03.09.2019 r. o godz. 11:15.

Uprawnieni do kontaktów z wykonawcami:
1. sprawy organizacyjne Iwona Rogaczewska tel. 71 3404366
2. sprawy techniczne Sławomir Szulc te. 71 3402040

unieważnione

Załączniki

2019-08-23 14:11