Ta strona używa plików cookie!
close

Zamówienia do 30 000 euro

Zamówienia do 30 000 euro

Komenda Wojewódzka Policji Wrocław

PU-2380-147-040-038/TI/2019/MA

50330000-7

2019-08-16

2019-08-26 11:00

Przegląd i konserwacja agregatów prądotwórczych i siłowni telekomunikacyjnych sieci OST 112

Aby wziąć udział w przetargu należy złożyć ofertę opracowaną na podstawie specyfikacji istotnych warunków zamówienia, którą można otrzymać bezpłatnie w siedzibie zamawiającego, Wydział Zamówień Publicznych i Funduszy Pomocowych tel. 071/340 43 24 w godzinach od 07:30 do 15:30, lub pobrać ze strony internetowej zamawiającego.
Zamkniętą kopertę oznaczoną “Przetarg KWP -Przegląd i konserwacja systemów zasilania sieci OST 112” - sprawa numer 147-040-038/TI/2019/MA, należy złożyć w Punkcie Obsługi Klienta KWP we Wrocławiu, ul. Podwale 31-33 lub wysyłając pocztą/kurierem na adres Zamawiającego do dnia 26.08.2019 r. do godz. 11:00
Publiczne otwarcie ofert odbędzie się dnia 26.08.2019 r. o godz. 11:15

Uprawnieni do kontaktów z wykonawcami:
Monika Andruszkiewicz – w sprawach formalno – prawnych, tel.: 71 3404324,
Andrzej Sobczak – w sprawach związanych z realizacją umowy - Wydział Teleinformatyki KWP, tel. 71 3404477

rozstrzygnięte

Załączniki

2019-08-16