Ta strona używa plików cookie!
close

Zamówienia do 30 000 euro

Zamówienia do 30 000 euro

Komenda Wojewódzka Policji Wrocław

PU-2380-137-038-036/TI/2019/IR

32429000-6
32342450-1

2019-07-16

2019-07-26 11:00

Zakup i dostawa systemu telefonii IP i rejestratora korespondencji dla KP Kowary.

Aby wziąć udział w przetargu należy złożyć ofertę opracowaną na podstawie Zaproszenia do złożenia ofert, które można otrzymać bezpłatnie w siedzibie Zamawiającego, Wydział Zamówień Publicznych i Funduszy Pomocowych tel. 071/340 43 66 w godzinach od 07:30 do 15:30, lub pobrać ze strony internetowej Zamawiającego.
Zamkniętą kopertę oznaczoną “Przetarg KWP -Zakup i dostawa systemu telefonii IP i rejestratora korespondencji dla KP Kowary. ”, numer sprawy PU-2380-137-038-036/TI/2019/IR , należy złożyć w Punkcie Obsługi Klienta KWP we Wrocławiu, ul. Podwale 31-33 lub wysyłając pocztą/kurierem na adres Zamawiającego do dnia 26.07.2019 r. do godz. 11:00.
Publiczne otwarcie ofert odbędzie się dnia 26.07.2019 r. o godz. 11:15.

Uprawnieni do kontaktów z Wykonawcami:
1. sprawy organizacyjne- Pani Iwona Rogaczewska (Wydział Zamówień Publicznych i Funduszy Pomocowych) tel.: 71 3404366, faks: 71 3404887, adres e-mail: iwona.rogaczewska@wr.policja.gov.pl
2. sprawy techniczne Pan Michał Radzikowski (Wydział Teleinformatyki KWP we Wrocławiu), tel. 71 3402779

rozstrzygnięte

Załączniki

2019-07-16 15:13