Ta strona używa plików cookie!
close

Zamówienia do 30 000 euro

Zamówienia do 30 000 euro

Komenda Wojewódzka Policji Wrocław

PU-2380-138-011-037/M/2019/IR

18224000-5, 18410000-6, 18400000-3, 18234000-8,
18813000-1, 18811000-7, 18832000-0, 18820000-3

2019-07-11

2019-07-23 11:00

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia specjalnego dla policjantów BSWP Wydział we Wrocławiu oraz SPKP we Wrocławiu.

Aby wziąć udział w przetargu należy złożyć ofertę opracowaną na podstawie Zaproszenia do złożenia oferty, które można otrzymać bezpłatnie w siedzibie Zamawiającego, Wydział Zamówień Publicznych i Funduszy Pomocowych tel. 071/340 43 66 w godzinach od 07:30 do 15:30, lub pobrać ze strony internetowej Zamawiającego.
Zamkniętą kopertę oznaczoną “Przetarg KWP -Dostawa wyposażenia specjalnego dla policjantów BSWP Wydział we Wrocławiu oraz SPKP we Wrocławiu. ”, numer sprawy PU-2380-138-011-037/M/2019/IR, należy złożyć w Punkcie Obsługi Klienta KWP we Wrocławiu, ul. Podwale 31-33 lub wysyłając pocztą/kurierem na adres Zamawiającego do dnia 23.07.2019 r. do godz. 11:00.
Publiczne otwarcie ofert odbędzie się dnia 23.07.2019 r. o godz. 11:15.

Uprawnieni do kontaktów z Wykonawcami:
1. sprawy organizacyjne Iwona Rogaczewska (Wydział Zamówień Publicznych i Funduszy Pomocowych) tel.: 71 3404366
2. sprawy techniczne Natalia Wleciał (Wydział Zaopatrzenia KWP we Wrocławiu), tel. 71 3403435

rozstrzygnięte

Załączniki

2019-07-11 12:43