Ta strona używa plików cookie!
close

Zamówienia do 30 000 euro

Zamówienia do 30 000 euro

Komenda Wojewódzka Policji Wrocław

PU-2380-129-007-034/M/2019/MA

15981000 - 8

2019-07-02

2019-07-10 11:00

Sukcesywna dostawa naturalnej wody mineralnej gazowanej i niegazowanej w opakowaniach (butelkach) typu PET o pojemności 1,5 litra dla jednostek i komórek organizacyjnych dolnośląskiej Policji

Aby wziąć udział w przetargu należy złożyć ofertę opracowaną na podstawie specyfikacji istotnych warunków zamówienia, którą można otrzymać bezpłatnie w siedzibie zamawiającego, Wydział Zamówień Publicznych i Funduszy Pomocowych tel. 071/340 43 24 w godzinach od 07:30 do 15:30, lub pobrać ze strony internetowej zamawiającego.
Zamkniętą kopertę oznaczoną “Przetarg KWP - Dostawa wody mineralnej” - sprawa numer 129-007-034/M/2019/MA, należy złożyć w Punkcie Obsługi Klienta KWP we Wrocławiu, ul. Podwale 31-33 lub wysyłając pocztą/kurierem na adres Zamawiającego do dnia 10.07.2019 r. do godz. 11:00.
Publiczne otwarcie ofert odbędzie się dnia 10.07.2019 r. o godz. 11:15.

Uprawnieni do kontaktów z wykonawcami:
Monika Andruszkiewicz – w sprawach formalno – prawnych, tel.: 71 3404324,
Natalia Wleciał – w sprawach związanych z realizacją umowy - Wydział Zaopatrzenia KWP, tel. 71 3403435

rozstrzygnięte

Załączniki

2019-07-02