Ta strona używa plików cookie!
close

Zamówienia do 30 000 euro

Zamówienia do 30 000 euro

Komenda Wojewódzka Policji Wrocław

PU-2380-132-020-034/M/2019/ML

24111200-7

2019-07-02

2019-07-11 11:00

Dostawa gazów technicznych (hel czysty, wodór sprężony, powietrze sprężone) wraz z dzierżawą butli oraz dostawa ciekłego azotu (napełnienie devara Zamawiającego) dla Laboratorium Kryminalistycznego KWP

Aby wziąć udział w przetargu należy złożyć ofertę opracowaną na podstawie zaproszenia do składania ofert, które można otrzymać bezpłatnie w siedzibie zamawiającego, Wydział Zamówień Publicznych i Funduszy Pomocowych tel. 71/3404323 w godzinach od 07:30 do 15:30, lub pobrać ze strony internetowej zamawiającego.
Zamkniętą kopertę oznaczoną “Przetarg KWP - Gazy techniczne”, numer sprawy PU-2380-132-020-034/M/2019/ML, należy złożyć w Punkcie Obsługi Klienta KWP we Wrocławiu, ul. Podwale 31-33 lub wysyłając pocztą/kurierem na adres Zamawiającego do dnia 11.07.2019 r. do godz. 11:00.
Publiczne otwarcie ofert odbędzie się dnia 11.07.2019 r. o godz. 11:10.

Uprawnieni do kontaktów z wykonawcami:
- sprawy formalno-prawne: Małgorzata Lenik (Wydział Zamówień Publicznych i Funduszy Pomocowych) – tel.: 71 340 43 23, faks: 71 340 24 54, adres e-mail: malgorzata.lenik@wr.policja.gov.pl
- w sprawach technicznych: Aleksandra Zajączkowska (Wydział Zaopatrzenia KWP we Wrocławiu), tel. 71 3402261 lub Robert Kuczer (Laboratorium Kryminalistyczne KWP we Wrocławiu), tel. 71 3403514.

rozstrzygnięte

Załączniki

2019-07-02