Ta strona używa plików cookie!
close

Zamówienia do 30 000 euro

Zamówienia do 30 000 euro

Komenda Wojewódzka Policji Wrocław

PU-2380-127-001-033/M/2019/MR

30121100-4 30191400-8

2019-06-26

2019-07-04 11:00

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu biurowego (kserokopiarki i niszczarki biurowe) Przedmiot zamówienia został podzielony na 4 części : - część 1 zamówienia obejmuje dostawę kserokopiarki cyfrowej w ilości 1 szt. zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia dla części 1 zamówienia – załącznik nr 1 do IPU, miejsce dostawy KMP Legnica - część 2 zamówienia obejmuje dostawę niszczarek biurowych w ilości 5 szt. zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia dla części 2 zamówienia – załącznik nr 2 do IPU, miejsce dostawy KMP Legnica - część 3 zamówienia obejmuje dostawę niszczarek biurowych w ilości 2 szt. zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia dla części 3 zamówienia – załącznik nr 3 do IPU, miejsce dostawy KWP Wrocław - część 4 zamówienia obejmuje dostawę niszczarki biurowej w ilości 1 szt. zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia dla części 4 zamówienia – załącznik nr 4 do IPU, miejsce dostawy KWP Wrocław

Aby wziąć udział w przetargu należy złożyć ofertę opracowaną na podstawie zaproszenia do złożenia oferty, które można otrzymać bezpłatnie w siedzibie zamawiającego, Wydział Zamówień Publicznych i Funduszy Pomocowych tel. 071/340 39 78 w godzinach od 07:30 do 15:30, lub pobrać ze strony internetowej zamawiającego.
Zamkniętą kopertę oznaczoną “Przetarg KWP -Dostawa sprzętu biurowego ”, numer sprawy PU-2380-127-001-033/M/2019/MR, należy złożyć w Punkcie Obsługi Klienta KWP we Wrocławiu, ul. Podwale 31-33 lub wysyłając pocztą/kurierem na adres Zamawiającego do dnia 04.07.2019 r. do godz. 11:00.
Publiczne otwarcie ofert odbędzie się dnia 04.07.2019 r. o godz. 11:15.

Uprawnieni do kontaktów z wykonawcami:
1. sprawy organizacyjne 713403978
2. sprawy techniczne 713403255

rozstrzygnięte

Załączniki

2019-06-26