Ta strona używa plików cookie!
close

Zamówienia do 30 000 euro

Zamówienia do 30 000 euro

Komenda Wojewódzka Policji Wrocław

PU-2380-175-101-081/TI/2017/MA

32236000-6

2017-05-30

2017-06-07 11:00

Dostawa akumulatorów do radiotelefonów

Aby wziąć udział w przetargu należy złożyć ofertę opracowaną na podstawie specyfikacji istotnych warunków zamówienia, którą można otrzymać bezpłatnie w siedzibie zamawiającego, Wydział Zamówień Publicznych i Funduszy Pomocowych tel. 071/340 43 24 w godzinach od 07:30 do 15:30, lub pobrać ze strony internetowej zamawiającego.
Zamkniętą kopertę oznaczoną “Przetarg KWP - Dostawa akumulatorów do radiotelefonów” - sprawa numer PU-2380-175-101-081/TI/2017/MA, należy złożyć w Punkcie Obsługi Klienta KWP we Wrocławiu, ul. Podwale 31-33 lub wysyłając pocztą/kurierem na adres Zamawiającego do dnia 07.06.2017 r. do godz. 11:00.
Publiczne otwarcie ofert odbędzie się dnia 07.06.2017 r. o godz. 11;15.

Uprawnieni do kontaktów z wykonawcami:
- sprawy formalno-prawne: Monika Andruszkiewicz (Wydział Zamówień Publicznych i Funduszy Pomocowych) – tel.: 71 3404324,
- w sprawach technicznych: Sławomir Szulc (Wydział Teleinformatyki KWP we Wrocławiu), tel. 71 340 42 56.

zrealizowane

Załączniki

2017-05-30