]]>
Ta strona używa plików cookie!
close

Zamówienia do 30 000 euro

Pu-2380-055-061-015/T/2017/JP

wymiana uszkodzonych szyb samochodowych czołowych (demontaż i montaż wraz z akcesoriami związanymi z usługą) na fabrycznie nowe u Zamawiającego.

50112120-0

2017-02-27

2017-03-06 10:00

PU-2380-052-071-014/C/2017/ML

Usługa konserwacji dźwigów oraz utrzymania sprawności technicznej dźwigów w obiektach Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu i Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu

50531400-0

2017-02-27

2017-03-08 11:00

PU-2380-054-074-018/TI/2017/MR

Przedmiotem zamówienia jest dostawa taktycznych ochronników słuchu wraz z adapterami do radiotelefonów.

32352100-6

2017-02-24

2017-03-07 12:00

PU-2380-049-057-011/F/2017/AB

1. Przedmiotem postępowania jest świadczenie usług medycznych polegających na badaniu lekarskim osób zatrzymanych/doprowadzonych na obszarze działania Komendy Miejskiej Policji w Legnicy. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje: 2.1. całodobowe świadczenie przez Wykonawcę usług medycznych w postaci badań lekarskich osób zatrzymanych/doprowadzonych, przewidzianych w art. 15 ust 5 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2015 r., poz. 335) oraz wydanym na podstawie art. 15 ust. 9 wskazanej ustawy – Rozporządzeniu MSW z dnia 13 września 2012 r. w sprawie badań lekarskich osób zatrzymanych przez Policję (Dz. U. z dnia 5 października 2012 r., poz. 1102), a także na podstawie art. 15 ust. 10 wskazanej ustawy – Rozporządzeniu MSW z dnia 04 czerwca 2012 r. w sprawie pomieszczeń przeznaczonych dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia, pokoi przejściowych, tymczasowych pomieszczeń przejściowych i policyjnych izb dziecka, regulaminu pobytu w tych pomieszczeniach, pokojach i izbach oraz sposobu postępowania z zapisami obrazu z tych pomieszczeń, pokoi i izb (Dz. U. z dnia 6 czerwca 2012 r., poz. 638) na obszarze działania Komendy Miejskiej Policji w Legnicy. 2.2. pobranie krwi wraz z niezbędnymi badaniami dotyczącymi pobrania krwi oraz sporządzaniem dokumentacji (protokołu) zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 11 grudnia 2015 r. w sprawie badań na zawartość alkoholu w organizmie (Dz. U. z 2015 r., poz. 2153). 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania dot. sposobu realizacji przedmiotu zamówienia przedstawiono w załączniku nr 2 do Zaproszenia – Istotne Postanowienia Umowy

85100000-0 – Usługi ochrony zdrowia

2017-02-15

2017-03-10 11:00

PU-2380-050-022-013/M/2017/MA

Dostawa 300 sztuk kamizelek odblaskowych i 100 kompletów narękawków odblaskowych

35113440-5

2017-02-14

2017-02-28 11:00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20