]]>
Ta strona używa plików cookie!
close

Zamówienia do 30 000 euro

PU-2380-164-100-077/TI/2017/MA

Rozbudowa serwerów HP Blade o dodatkową pamięć RAM

30236110-6

2017-05-22

2017-06-01 11:00

PU-2380-167-064-079/T/2017/AB

Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie przez okres 12 miesięcy pojazdów służbowych policji oraz zabezpieczonych pojazdów do celów procesowych, przewożonych lawetą marki MAN z urządzeniem HDS (nr VIN: WMAN26ZZ3HY350498, rok produkcji 2016); przewóz pojazdów odbywa się nieodpłatnie – niezarobkowy przewóz na potrzeby własne; oznaczenie sprawy PU-2380-167-064-079/T/2017/AB. 3.2. Ubezpieczenie winno obejmować: 3.2.1. ubezpieczenie obrotowe w pełnym zakresie; 3.2.2. załadunek i rozładunek; 3.2.3. zniesienie udziału własnego; 3.2.4. zniesienie konsumpcji sumy ubezpieczenia po szkodzie; 3.2.5. zakres działania na terytorium Polski; 3.2.6. termin zawarcia polisy ubezpieczeniowej niezwłocznie na okres 12 miesięcy; 3.2.7. termin płatności – przelewem w terminie 30 dni od daty obowiązywania polisy. 3.3. Ubezpieczenie będzie zawarte na warunkach określonych przez wykonawcę w Ogólnych warunkach ubezpieczenia Wykonawcy obowiązujących w dniu składania ofert. 3.4. Zawarcie ubezpieczenia zostanie potwierdzone wystawieniem przez Wykonawcę polisy ubezpieczeniowej zgodnej z treścią oferty złożonej Zamawiającemu.

66514110-0 – Usługi ubezpieczeń pojazdów mechanicznych

2017-05-19

2017-05-29 11:00

PU-2380-173-024-080/M/2017/ML

Sukcesywne dostawy naturalnej wody mineralnej dla policjantów i pracowników Policji woj. dolnośląskiego.

15981000-8

2017-05-18

2017-05-29 11:00

PU-2380-161-041-074/T/2017/MA

Przedmiotem zamówienia są sukcesywne odbiory odpadów niebezpiecznych (kod odpadu; 15 01 10; 15 02 02; 16 01 07; 16 01 13; 16 01 14; 16 02 13) i innych niż niebezpieczne (kod odpadu: 15 02 03; 16 01 03; 16 01 12; 16 01 19; 16 02 14; 16 03 04).

90000000-7

2017-05-12

2017-05-29 11:00

Pu-2380-157-092-073/C/2017/JP

roboty budowlane polegające na dociepleniu elewacji Posterunku Policji w Wiązowie .

45216111-5 45443000-4 45320000-6 451000300-1 45421132-8 45111220-6

2017-05-12

2017-05-17 11:00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20