]]>
Ta strona używa plików cookie!
close

Zamówienia do 30 000 euro

Pu-2380-428-134-164/F/2017/JP

Badanie osób zatrzymanych na obszarze działania KPP Środa Śl.

85100000-0

2017-11-22

2017-11-30 11:00

Pu-2380-432-137-168/M/2017/JP

dostawa 1 szt. niszczarki przemysłowej

30191400-8

2017-11-22

2017-11-29 11:00

PU-2380-430-141-166/M/2017/ESz

Przedmiotem zamówienia jest dostawa foteli obrotowych

39111000-3, 39110000-6

2017-11-21

2017-11-30 11:00

Pu-2380-415-014-158/M/2017/JP

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia i uzbrojenia policjanta. Zamówienie zostało podzielone na części ; Cz. Nr 1 1. FUTERAŁ NA KAJDANKI – CORDURA 150 szt. 2. FUTERAŁ NA RMG – CORDURA 150 szt. 3. FUTERAŁ NA BROŃ P- 99 – CORDURA 125 szt. 4. ŁADOWNICA POJEDYNCZA NA BROŃ P – 99 – CORDURA 125 szt. 5. FUTERAŁ NA BROŃ P-99 KYDEX 100 szt. 6. ŁADOWNICA NA BROŃ P-99 KYDEX 150 szt. 7. FUTERAŁ NA BROŃ GLOCK 17 – CORDURA 50 szt. 8. ŁADOWNICA NA BROŃ GLOCK 17 – CORDURA 50 szt. 9. ETUI NA KAJDANKI SZCZĘKOWE – SKÓRA BIAŁA 25 szt. 10. ETUI NA RMG – SKÓRA BIAŁA 25 szt. 11. FUTERAŁ NA BROŃ P-99 – SKÓRA BIAŁA 25 szt. 12.ŁADOWNICA NA BROŃ P-99 – SKÓRA BIAŁA 25 szt. Cz. nr 2 1.PAŁKA WIELOFUNKCYJNA TYPU TONFA Z UCHWYTEM 200 szt.

19200000-8 ; 35000000-4

2017-11-20

2017-11-20 11:00

PU-2380-416-008-159/M/2017/AB

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu gospodarczego dla Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu; oznaczenie sprawy: PU-2380-416-008-159/M/2017/AB. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę: traktora ogrodowego z osprzętem, pługu śnieżnego spalinowego – odśnieżarki oraz kosiarki spalinowej. 3.2. Minimalne wymagania techniczne, jakościowe i funkcjonalne dla dostawy zamawiający określił w Opisie Przedmiotu Zamówienia (dalej w tekście: OPZ), stanowiący załącznik nr 3 do Zaproszenia. Zamawiający wymaga, aby oferowane urządzenia spełniały wszystkie wymagania dla dostawy określone w OPZ. 3.3. Szczegółowe warunki realizacji przedmiotu zamówienia, w szczególności terminy, warunki gwarancji, terminy i sposób płatności, kary umowne, itp., które zostaną wprowadzone do treści przyszłej umowy w sprawie zamówienia publicznego – określono w Istotnych Postanowieniach Umowy (dalej w tekście: IPU), stanowiących załącznik nr 2 do Zaproszenia.

16310000-1 – Kosiarki; 39237000-2 – Urządzenia do odśnieżania; 16160000-4 – Różny sprzęt ogrodniczy; 16311100-9 – Kosiarki do pielęgnacji trawników, zieleni parkowej lub terenów sportowych

2017-11-20

2017-11-27 12:00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20