Ta strona używa plików cookie!
close

Przetargi

Przetargi

Komenda Wojewódzka Policji Wrocław

PU-2380-178-036-095/2017/ML

45000000-7
45100000-8
45110000-1
45200000-9
45260000-7
45230000-8
45210000-2
45300000-0
45310000-3
45400000-1
45450000-6
45420000-7
44000000-0

2017-06-08

2017-06-27 11:00

Remont istniejącego budynku Komisariatu Policji w Ścinawie przy ul. Grodzkiej 1 i rozbiórka przyległego do niego budynku gospodarczego oraz rewitalizacja terenu wokół budynku wraz z zagospodarowaniem terenu.

Przetarg nieograniczony (art. 39-46)

Aby wziąć udział w przetargu należy złożyć ofertę opracowaną na podstawie specyfikacji istotnych warunków zamówienia, którą można otrzymać bezpłatnie w siedzibie zamawiającego, Wydział Zamówień Publicznych i Funduszy Pomocowych tel. 71/3404323 w godzinach od 07:30 do 15:30, lub pobrać ze strony internetowej zamawiającego.
Zamkniętą kopertę oznaczoną “Przetarg KWP - remont w Ścinawie” – sprawa nr 178-036-095/2017/ML, należy złożyć w Punkcie Obsługi Klienta KWP we Wrocławiu, ul. Podwale 31-33 lub wysyłając pocztą/kurierem na adres Zamawiającego do dnia 27.06.2017 r. do godz. 11:00.
Publiczne otwarcie ofert odbędzie się dnia 27.06.2017 r. o godz. 11:30.

Uprawnieni do kontaktów z wykonawcami:
a) w kwestiach formalnych: przedstawiciel Wydziału Zamówień Publicznych i Funduszy Pomocowych KWP we Wrocławiu – Pani Małgorzata Lenik, tel. 71 3404323;
b) w kwestiach merytorycznych związanych z przedmiotem zamówienia: przedstawiciele Wydziału Inwestycji i Remontów KWP we Wrocławiu – Pan Ryszard Stempniak, tel. 71 3402245.

2017-06-08

unieważnione

Załączniki

2017-06-08