Ta strona używa plików cookie!
close

Przetargi

PU-2380-172-003-119/2018/MR

Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów biurowych i papieru Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz zamawiane ilości zostały opisane przez Zamawiającego w załącznikach numer 1a-1b do niniejszej SIWZ – specyfikacją asortymentową ilościową - odpowiednio do części postępowania. Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części, w tym: - część nr 1 obejmuje dostawę papieru, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia dla części 1 zamówienia – załącznik 1a - część nr 2 obejmuje dostawę materiałów biurowych, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia dla części 2 zamówienia – załącznik nr 1b

30190000-7

2018-09-17

2018-09-26 11:00

PU-2380-168-007-115/2018/MR

ZAMÓWIENIE SPOŁECZNE - Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług przygotowywania i wydawania posiłków profilaktycznych w dwóch okresach zimowych od 01.11.2018 do 31.03.2019 oraz od 01.11.2019 do 31.03.2020 r. dla policjantów i pracowników PP w Przemkowie ul. Plac Wolności 25. Całkowita ilość posiłków do wydania w całym okresie obowiązywania umowy: 1 200.

55321000-6

2018-09-14

2018-09-25 12:00

PU-2380-165-002-114/2018/ML

Dostawa środków czystości i materiałów do sprzątania

39224000-8 ; 33711900-6 ; 39514200-0 ; 33761000-2 ; 39800000-0 ; 39813000-4 ; 39830000-9 ; 39831300-9 ; 39831600-2 ;

2018-09-12

2018-09-25 11:00

PU-2380-159-047-109/2018/ML

Dostawa sprzętu muzycznego dla Orkiestry Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu

37322000-1 ; 37310000-4 ; 37312000-8 ;

2018-09-12

2018-09-20 11:00

PU-2380-119-019-086/2018/MR

Przedmiotem zamówienia jest termomodernizacja i modernizacja budynku Komisariatu Policji w Bolkowie przy ul. Rycerskiej 2. Zadanie realizowane jest w ramach projektu pt. „Policja też może być EKO – wzrost efektywności energetycznej w obiektach policji dolnośląskiej – Bolków, Strzegom, Jaworzyna Śląska” nr POIS.01.03.01-00-0189/16 współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

45000000-7

2018-09-12

2018-10-18 12:00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20