]]>
Ta strona używa plików cookie!
close

Przetargi

PU-2380-145-032-079/2017/AB

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usług przechowywania (parkowania) depozytów, tj. pojazdów oraz części samochodów zabezpieczonych przez Policję do celów procesowych na terenie podległym Komendom Powiatowym Policji w Górze, Jaworze, Oleśnicy i Wołowie. 2. Zamawiający podzielił postępowanie na cztery części: 2.1. Komendzie Powiatowej Policji w Górze (część 1 postępowania): 2.1.1. Orientacyjna ilość dób przechowywania depozytów poniżej 3500 kg – 100; 2.1.2. Orientacyjna ilość dób przechowywania depozytów powyżej 3500 kg – 20. 2.2. Komendzie Powiatowej Policji w Jaworze (część 2 postępowania): 2.2.1. Orientacyjna ilość dób przechowywania depozytów poniżej 3500 kg – 400; 2.2.2. Orientacyjna ilość dób przechowywania depozytów powyżej 3500 kg – 100. 2.3. Komendzie Powiatowej Policji w Oleśnicy (część 3 postępowania): 2.3.1. Orientacyjna ilość dób przechowywania depozytów poniżej 3500 kg – 360; 2.3.2. Orientacyjna ilość dób przechowywania depozytów powyżej 3500 kg – 40. 2.4. Komendzie Powiatowej Policji w Wołowie (część 4 postępowania): 2.4.1. Orientacyjna ilość dób przechowywania depozytów poniżej 3500 kg – 50; 2.4.2. Orientacyjna ilość dób przechowywania depozytów powyżej 3500 kg – 30. 3. Uwaga! Wykonawca winien wskazać tylko jedną lokalizację parkingu (na terenie powiatu/miasta górowskiego, jaworskiego, oleśnickiego bądź wołoskiego) odpowiednio dla tej części, na którą składa ofertę.

98351100-9 usługi parkingowe

2017-05-26

2017-06-05 11:00

PU-2380-172-025-089/2017/AB

I. Przedmiotem zamówienia jest dostawa opon letnich do samochodów dostawczych dla Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, Komend Miejskich i Powiatowych Policji w garnizonie dolnośląskim; oznaczenie sprawy PU-2380-172-025-089/2017/AB. II. Opony przeznaczone są do użytkowania w okresie letnim przy temperaturze powietrza powyżej 7° C (załącznik 1a do SIWZ): II.1. Opony wymienione w załączniku nr 1a muszą spełniać wymagania postawione im w regulaminie EKG ONZ nr 30, tj., są zakwalifikowane w kategorii użycia jako opony letnie, przeznaczone do użycia na drodze (szosie), wyłącznie w okresie letnim. Wszystkie opony są oponami radialnymi, bezdętkowymi.

34351100-3 – Opony do pojazdów silnikowych

2017-05-22

2017-05-31 11:00

PU-2380-130-004-074/2017/MA

Dostawa materiałów i odczynników chemicznych dla Laboratorium Kryminalistycznego

33696300-8

2017-05-17

2017-06-22 11:00

PU-2380-155-032-082/2017/ML

Wykonywanie usług przechowywania (parkowania) depozytów, tj. pojazdów oraz części samochodów zabezpieczonych przez Policję do celów procesowych na terenie podległym KPP w Kamiennej Górze

98351100-9

2017-05-16

2017-05-26 11:00

PU-2380-140-031-077/2017/AB

Przedmiotem zamówienia jest usługa mycia pojazdów służbowych w jednostkach organizacyjnych Policji województwa dolnośląskiego na terenie podległym: Komendzie Powiatowej Policji w Dzierżoniowie, Komendzie Powiatowej Policji w Środzie Śląskiej oraz Samodzielnemu Pododdziałowi Prewencji Policji w Legnicy; oznaczenie sprawy PU 2380 140 031 077/2017/AB. II. Przedmiotem zamówienia są usługi mycia zewnętrznego pojazdów służbowych w następujących grupach na jakie podzielono pojazdy: II.1. Grupa A – pojazdy, które z uwagi na konstrukcję, wymiary itp. mogą być myte jedynie w myjni ręcznej (motocykle, pojazdy oznakowane). II.1.1. Cena usługi może być ustalana indywidualnie dla danego typu pojazdów (motocykl, samochód osobowy, samochód osobowy terenowy, furgon). II.1.2. Wykonawca jest w stanie zrealizować usługę mycia pojazdu o maksymalnych wymiarach gabarytowych: długość 6,00 m; szerokość 2,70 m; wysokość 2,80 m, wyposażonego w lampy zespolone, okratowanie, anteny i oznakowanie policyjne. II.2. Grupa B – pojazdy, które dopuszcza się do mycia zarówno w myjni automatycznej jak i ręcznej (pojazdy nieoznakowane). II.2.1. Cena usługi może być ustalana indywidualnie dla danego typu pojazdów (samochód osobowy, samochód osobowy terenowy, furgon). II.2.2. Wykonawca jest w stanie zrealizować usługę mycia pojazdu o maksymalnych wymiarach gabarytowych: długość 6,00 m; szerokość 2,70 m; wysokość 2,80 m. II.3. Grupa S – pojazdy, które z uwagi na indywidualne cechy konstrukcyjne, wymiary itp. mogą być myte w myjni ręcznej i/lub myjni automatycznej (wielkogabarytowe, specjalne). Sposób mycia określony jest indywidualnie. II.3.1. Cena usługi może być ustalana indywidualnie dla każdego z pojazdów: II.3.1.1. Pojazd specjalny SCANIA TAJFUN III o wymiarach gabarytowych: długość 9,70 m; szerokość 2,60 m; wysokość 3,00 m – mycie w myjni ręcznej. II.3.1.2. Autobus służbowy IVECO Kapena o wymiarach gabarytowych: długość 9,52 m; szerokość 2,60 m; wysokość 3,49 m – mycie zarówno w myjni ręcznej jak i w myjni automatycznej.

50112300-6 Mycie samochodów i podobne usługi

2017-05-15

2017-05-26 11:00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20