Ta strona używa plików cookie!
close

Przetargi

PU-2380-077-007-057/2019/IR

ZAMÓWIENIE SPOŁECZNE - świadczenie usług przygotowywania i wydawania posiłków profilaktycznych całorocznych w dni robocze dla 2 pracowników KPP Złotoryja ul. Kościuszki 5, 59-500 Złotoryja.

55321000-6

2019-04-19

2019-04-29 11:00

Pu-2380-079-034-058/2019/ESz.

Przedmiotem zamówienia są Roboty budowlane –„Zaprojektowanie i wykonanie remontu schodów zewnętrznych, podjazdu dla osób niepełnosprawnych wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w budynku KMP w Wałbrzychu”;

71221000-3 Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych ; 45216111-5 Roboty budowlane w zakresie posterunków policji ; 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne ; 45000000-7 Roboty budowlane ; 45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe ; 45111300-1 Roboty rozbiórkowe ; 45316100-6 Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego ;

2019-04-17

2019-04-18 10:00

PU-2380-066-011-050/2019/MR

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w sieci telefonii komórkowej dla jednostek Policji województwa dolnośląskiego wraz z dostawą aparatów telefonicznych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz zamawiane ilości zostały opisane przez Zamawiającego w załączniku nr 1 do niniejszej SIWZ – opis przedmiotu zamówienia, który uwzględnia minimalne wymagania, jak i w załączniku nr 3 do niniejszej SIWZ – formularz ofertowy.

64212000-5

2019-04-16

2019-05-07 11:00

PU-2380-070-006-051/2019/ML

Serwis i wzorcowanie alkomatów dla jednostek Policji woj. dolnośląskiego

50411000-9 ; 71356100-9 ;

2019-04-16

2019-04-26 11:00

PU-2380-059-024-043/2019/MR

Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy płynów niskokrzepnących do układów chłodzenia silników spalinowych dla potrzeb sprzętu transportowego i agregatów użytkowych przez Komendę Wojewódzką Policji we Wrocławiu. Przedmiot zamówienia podzielono na następujące części: Część 1: dostawa obejmuje płyny niskokrzepnące w rodzaju i ilościach oraz o parametrach określonych w załączniku nr 1.1 do SIWZ dla części nr 1 zamówienia, Część 2: dostawa obejmuje płyny niskokrzepnące w rodzaju i ilościach oraz o parametrach określonych w załączniku nr 1.2 do SIWZ dla części nr 2 zamówienia,

24961000-8

2019-04-11

2019-04-24 11:00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20