Ta strona używa plików cookie!
close

Przetargi

PU-2380-150-019-112/2019/IR

ZAMÓWIENIE SPOŁECZNE - Usługa zakwaterowania i wyżywienia podczas szkolenia dla 10 funkcjonariuszy KWP we Wrocławiu w dniach od 15 do 21 września 2019 r.

55270000-3

2019-08-14

2019-08-23 11:00

PU-2380-145-050-108/2019/IR

Przedmiotem zamówienia jest budowa linii światłowodowej do obiektu Lotniczego Pogotowia Ratunkowego we Wrocławiu.

32562200-2 – Światłowodowe kable telekomunikacyjne ; 45314300-4 – Instalowanie infrastruktury okablowania ; 45314310-7 – Układanie kabli ;

2019-08-02

2019-08-20 11:00

PU-2380-146-008-109/2018/ML

Dostawa materiałów prewencyjnych dla KMP w Legnicy

39294100-0 ; 79810000-5 ;

2019-07-31

2019-09-03 11:00

PU-2380-144-019-107/2019/ML

Realizacja usługi hotelowo-gastronomicznej w ramach projektu pt. „Poprawa transgranicznej współpracy policji polskiej i niemieckiej w zwalczaniu przestępczości samochodowej” nr ERN-PL-18.11.19-603 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa w ramach Funduszu Małych Projektów Interreg Polska- Saksonia 2014- 2022

55270000-3

2019-07-29

2019-08-06 11:00

PU-2380-141-019-104/2019/MR

ZAMÓWIENIE SPOŁECZNE Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi hotelowo - gastronomicznej w ramach projektu pt. „Zwiększenie bezpieczeństwa na pograniczu polsko - czeskim” nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_012/0001737 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego za pośrednictwem Euroregionu Nysa. Przedmiot zamówienia obejmuje usługę hotelową z wyżywieniem świadczoną dla 81 uczestników ćwiczeń transgranicznych (wymagana sala konferencyjna), które odbędzie się w dniach od 03 do 04 października 2019 r.

55270000-3

2019-07-25

2019-08-02 12:00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20