Ta strona używa plików cookie!
close

Przetargi

PU-2380-128-007-093/2018/MR

ZAMÓWIENIE NA USŁUGI SPOŁECZNE - Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług przygotowywania i wydawania posiłków profilaktycznych w dwóch okresach zimowych od 01.11.2018 do 31.03.2019 oraz od 01.11.2019 do 31.03.2020 r. dla policjantów i pracowników PP w Przemkowie ul. Plac Wolności 25. Całkowita ilość posiłków do wydania w całym okresie obowiązywania umowy: 1 200.

55321000-6

2018-07-18

2018-07-27 12:00

PU-2380-130-046-095/2018/MA

Roboty budowlane polegające na przebudowie budynku oficyny Komendy Powiatowej Policji w Głogowie przy ul. Obrońców Pokoju 17, 67-200 Głogów

45000000-7, 71300000-1, 45261900-3, 45232460-4, 45320000-6, 45310000-3, 45111220-6

2018-07-17

2018-08-20 11:00

PU-2380-129-007-094/2018/MA

Świadczenie usług przygotowywania, wydawania i dostarczania posiłków dla osób zatrzymanych w KPP w Polkowicach przy ul. Legnickiej 15, 59-100 Polkowice

55321000-6

2018-07-16

2018-07-25 11:00

Pu-2380-098-019-079/2018/AB

Termomodernizacja i modernizacja budynku Komisariatu Policji w Sobótce przy ulicy Ogrodowej 10 w ramach projektu „Policja też może być EKO – wzrost efektywności energetycznej w obiektach policji dolnośląskiej – Sobótka”, nr POIS.01.03.01-00-0178/16 współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

45000000-7 Roboty ogólnobudowlane. ; 45112000-5 Roboty ziemne ; 45320000-6 Roboty izolacyjne ; 45300000-7 Roboty budowlane ; 45262200-3 Roboty fundamentowe ; 45262000-1 Roboty murowe ; 45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji ; 45262310-7 Zbrojenie konstrukcji betonowych ; 45261000-5 Roboty w zakresie pokryć i konstrukcji dachowych ; 45111300-1 Roboty rozbiórkowe ; 45410000-4 Tynkowanie ; 45421146-9 Instalowanie sufitów podwieszonych ; 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej ; 45421152-4 Instalowanie ścianek działowych ; 45421160-3 Instalowanie wyrobów metalowych ; 45431000-7 Kładzenie płytek ; 44112200-0 Wykładziny podłogowe ; 45442100-8 Roboty malarskie ; 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian ; 45261210-9 Wykonywanie pokryć dachowych ; 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych ; 45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg ; 45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego.

2018-07-16

2018-09-03 11:00

PU-2380-126-023-092/2018/MR

Przedmiotem postępowania jest świadczenie usług medycznych w zakresie badań lekarskich osób zatrzymanych/doprowadzonych na obszarze działania KPP w Świdnicy.

85100000-0

2018-07-10

2018-07-19 12:00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20