Ta strona używa plików cookie!
close

Zgubiony mandat

Data dodania: 30 lipca 2015 r.

 

Na wstępie należy podkreślić, że osoba, która otrzymała mandat karny kredytowany, przyjęła go i podpisała zobowiązana jest do jego uregulowania w ciągu 7 dni od daty nałożenia.
Od dnia 1 stycznia 2016r. wpłat na pokrycie należności z tytułu grzywien nałożonych mandatem karnym kredytowanym lub zaocznym, nałożonym od tego dnia przez Policję, należy dokonywać na rachunek bankowy:

Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu
ul. Rejtana 3B, 45-331 Opole
nr 47 1010 0055 0201 6090 0999 0000

Dokonując wpłat z wykorzystaniem systemów bankowości online (samodzielnie) lub w placówkach podmiotów umożliwiających dokonanie przelewu (np. Poczta Polska, banki) ważne jest, aby:
- w polu symbol formularza lub płatności wpisać lub wybrać z listy słowo MANDATY,
- w polu identyfikator zobowiązania (lub tytuł płatności) wpisać serię i numer nałożonego mandatu karnego,
Przelew można zrealizować na stronie internetowej wybranego banku w zakładce zatytułowanej np. „przelew podatkowy”, „przelew do urzędu skarbowego”, „przelew US”.