Ta strona używa plików cookie!
close

Ochrona zwierząt

Data dodania: 31 lipca 2015 r.

Podstawowym aktem prawnym regulującym zagadnienie ochrony zwierząt w Polsce jest: 

  • Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt z późniejszymi zmianami.

 „(…) Zwierzę, jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą. Człowiek jest mu winien poszanowanie, ochronę i opiekę…”

Art. 1 ust. 1 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt.

Policja zgodnie z obowiązującym stanem prawnym realizuje m.in. zadania ukierunkowane na wykrywanie przestępstw i wykroczeń oraz ściganie ich sprawców, a także inicjuje i organizuje działania mające na celu zapobieganie popełnieniu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziała w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi. Jednym z celów podejmowanych przedsięwzięć jest zapewnienie lepszej ochrony zwierzętom i zwalczanie nieludzkiego ich traktowania.