Ta strona używa plików cookie!
close

Ochrona Praw Człowieka

Data dodania: 28 lipca 2015 r.

"Policjanci w toku wykonywania czynności służbowych mają obowiązek respektowania godności ludzkiej oraz przestrzegania i ochrony praw człowieka."

(art. 14 ust. 3 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 roku o Policji)

 

 

 

ZESPÓŁ KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO POLICJI
WE WROCŁAWIU DS. OCHRONY PRAW CZŁOWIEKA

 

ul. Podwale 31-33
50-040 Wrocław
tel. (71) 340-45-21

fax. (071) 340-47-43

prawa-czlowieka@wr.policja.gov.pl

pelnomocnikopc@wr.policja.gov.pl

 

podinsp. Barbara Lorenc-Żelisko 

Pełnomocnik Komendanta Wojewódzkiego Policji

we Wrocławiu ds. Ochrony Praw Człowieka

 

Pełnomocnik Komendanta Wojewódzkiego Policji ds. Ochrony Praw Człowieka przyjmuje interesantów we wtorki w godz. 9.00 - 11.00,
w siedzibie Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu
przy ul. Podwale 31-33, pok. 075.

 

Do najważniejszych zadań realizowanych przez Zespół Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu ds. Ochrony Praw Człowieka należy:

 • propagowanie problematyki praw człowieka i dbanie o przestrzeganie standardów ich ochrony w jednostkach i komórkach organizacyjnych Policji na terenie województwa dolnośląskiego;
 • bieżące monitorowanie działań Policji pod kątem respektowania godności ludzkiej i przestrzegania praw człowieka, a także proponowanie rozwiązań mających na celu utrzymanie wysokich standardów w tym zakresie;
 • inicjowanie współpracy oraz utrzymywanie stałego kontaktu z instytucjami i organizacjami pozarządowymi mogącymi wspomóc działania Policji w dziedzinie ochrony praw człowieka;
 • inicjowanie, monitorowanie i koordynowanie działań jednostek i komórek organizacyjnych Policji na terenie województwa, w zakresie realizacji zaleceń krajowych i międzynarodowych instytucji i organizacji powołanych do ochrony praw człowieka oraz zadań wynikających z krajowych programów dotyczących obszaru ochrony praw człowieka, promowanie działań na rzecz poszanowania praw człowieka;
 • sporządzanie informacji, opinii i stanowisk w przedmiocie oceny zgodności działań policjantów ze standardami ochrony praw człowieka;
 • diagnozowanie potrzeb szkoleniowych, opiniowanie programów szkoleniowych z zakresu ochrony praw człowieka, inicjowanie lub samodzielne organizowanie szkoleń niezbędnych do zapewnienia właściwego poziomu respektowania praw człowieka przez funkcjonariuszy Policji na terenie województwa;
 • reprezentowanie Komendanta Wojewódzkiego Policji w krajowych i międzynarodowych przedsięwzięciach poświęconych prawom człowieka;
 • sporządzanie rocznych sprawozdań  z działalności Pełnomocnika   w zakresie ochrony praw człowieka;
 • bieżąca współpraca z Pełnomocnikiem Komendanta Głównego Policji ds. Ochrony Praw Człowieka w zakresie realizacji ww. Zadań;
 • propagowanie i nagłaśnianie działań Policji w zakresie ochrony praw człowieka;
 • opracowywanie i realizacja  projektów informacyjno-szkoleniowych w zakresie propagowania prawa człowieka na terenie województwa dolnośląskiego;

 

Rola ochrony Praw Człowieka w Policji ma dwa zasadnicze wymiary: 

 

1.    wymiar wymiar zewnętrzny: 

 • Policja jest instytucją gwarantującą korzystanie z praw obywatelom np. prawo obywateli do wolności i bezpieczeństwa osobistego, 

2.     Policja jako instytucja działająca wyłącznie na podstawie i w granicach przepisów prawa, a także  zobowiązana ustawowo do respektowania w swoich działaniach godności ludzkiej oraz przestrzegania i ochrony praw człowieka, poprzez np. zakaz stosowania tortur lub innego nieludzkiego wewnętrzny: 

 • Policja jako organizacja respektująca prawa funkcjonariuszy i pracowników Policji . 

 

„Wszelkie informacje o naruszeniu praw człowieka przez Policję i w Policji stanowią bardzo istotne źródło wiedzy o obszarach i zjawiskach wymagających podjęcia działań w ramach samodoskonalenia Policji jako instytucji przyjaznej społeczeństwu i zatrudnionym w niej funkcjonariuszom i pracownikom.”  

                                                                    

mł.insp.Krzysztof Łaszkiewicz

Pełnomocnik Komendanta Głównego Policji 

ds. Ochrony Praw Człowieka

tel. (22) 60 122 58

e-mail: krzysztof.laszkiewicz@policja.gov.pl

 

 

Aktualna sieć Pełnomocników ds. Ochrony Praw Człowieka w Policji 

 

 

Lp.

Jednostka

Pełnomocnik

Kontakt

1.

KWP Białystok

nadkom. Małgorzata Reducha

tel. (085) 677 20 33

2.

KWP Bydgoszcz

podkom. Anna Zwiefka

tel. (052) 525 54 26

3.

KWP Gdańsk

Zdzisław Huzar

tel. (058) 321 54 25

4.

KWP Gorzów Wielkopolski

mł. insp. Agata Sałatka

tel. (095) 721 15 72

5.

KWP Katowice

mł.insp. Krzysztof Kazek

tel. (032) 200 16 72

6.

KWP Kielce

mł.insp. Gerard Bah

tel. (041) 349 20 09

7.

KWP Kraków

podinsp. Paweł Karnas

tel. (012) 615 40 25

8.

KWP Lublin

podinsp. dr Edyta Naja

tel. (081) 535 45 19

9.

KWP Łódź

kom. Małgorzata Ratajczyk

tel. (042) 841 27 75

10.

KWP Olsztyn

kom. Sebastian Kajczyński

tel. (089) 522 55 33

11.

KWP Opole

nadkom. Mirosława Korejba

tel. (077) 422 31 82

12.

KWP Poznań

podinsp. Andrzej Gibadło

tel. (061) 841 28 59

13.

KWP Radom

mł. insp. dr Zenon Romanek

tel. (048) 345 20 79

14.

KWP Rzeszów

kom. Artur Wasiuta

tel. (017) 858 29 05

15.

KWP Szczecin

podinsp. Elżbieta Szatanik

tel. (091) 781 17 99

16.

KSP Warszawa

mł.insp. Marcin Szyndler

tel. (022) 603 70 82

 

Materiały edukacyjne z obszaru praw człowieka:


"Działania antydyskryminacyjne w jednostkach Policji  PDF do pobrania

"Praktyczny poradnik savoir - vivre wobec osób niepełnosprawnych- PDF do pobrania

Powszechna Deklaracja Praw Człowieka”- PDF do pobrania