Ta strona używa plików cookie!
close

Dane teleadresowe

Data dodania: 19 października 2015 r.
Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu
ul. Podwale 31-33
50-040 Wrocław
Tel. 71-340-42-07
Fax. 71-340-47-43
NIP: 896-000-47-80
 

Komórka Organizacyjna KWP we Wrocławiu Numer telefonu Numer faksu

Sekretariat Komendanta Wojewódzkiego

713403389

717824138

Sekretariat Zastępców Komendanta

713403475

717824146

Sekretariat Komendanta ds. Logistyki

713403405

717824110

Wydział Kryminalny

713403665

713403403

Wydział Do Spraw Zwalczania Przestępczości Pseudokibiców

713404206

713402280

Wydział Dochodzeniowo - Śledczy

713403396

713403521

Wydział Do Walki z Przestępczością Gospodarczą

713403470

713403152

Wydział Do Walki z Cyberprzestępczością

713402433

713402429

Wydział Do Walki z Korupcją

713404878

713403799

Wydział Do Walki z Przestępczością Narkotykową

713402402

713402446

Wydział Wywiadu Kryminalnego

713404812

713403971

Wydział Techniki Operacyjnej

713403238

713403203

Laboratorium Kryminalistyczne

713403517

713404420

Wydział Prewencji

713403210

713404283

Wydział Ruchu Drogowego

713403295

713403155

Sztab Policji

713403560

717824274

Wydział Konwojowy

713404322

713402065

Wydział Kontroli

713403445

713404581

Wydział Kadr

713403299

713403618

Wydział Doboru i Szkolenia

713404302

713404342

Wydział Prezydialny

713404207

713404743

Wydział Postępowań Administracyjnych

713403351

717824259

Wydział Finansów

717824280

713403629

Wydział Inwestycji i Remontów

713403365

713403647

Wydział Zaopatrzenia

713404410

713404125

Wydział Transportu

713404448

713404315

Wydział Teleinformatyki

713403381

713403176

Wydział ds. Ochrony Informacji Niejawnych

713403598

713403112

Wydział Zamówień Publicznych i Funduszy Pomocowych

713403716

713403985

Sekcja Psychologów

713403173

713403309

Zespół do spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

713403897

713404581

Zespół Prawny

713402166

713404743

Zespół ds. Inwentaryzacji

713403467

713403471

Sekcja Prasowa

713404392

713403734

Samodzielne Stanowisko do spraw Audytu Wewnętrznego

713404879

713403997

Samodzielne Stanowisko do spraw Ochrony Praw Człowieka

713404521

713403734

Orkiestra Policyjna

713403585

713404038

Oddział Prewencji Policji we Wrocławiu

713403733

713403275

Samodzielny Pododdział Prewencji Policji w Legnicy

768761190

768761185

Samodzielny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji we Wrocławiu

717824139

713403644