Ta strona używa plików cookie!
close

Informacji dziennikarzom udzielamy w dni robocze w godz. 08.00 - 15.30.

 

Rzecznik Prasowy Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu

podinsp. Krzysztof Zaporowski

podinspektor Krzysztof Zaporowski

 

rzecznik.kwp@wr.policja.gov.pl

SEKRETARIAT: (71) 340 43 92

 

Sekcja Prasowa odpowiada wyłącznie na korespondencję przesłaną przez dziennikarzy. Korespondencja powinna zawierać imię i nazwisko dziennikarza, redakcję i numer telefonu.

Pozostałe listy przekazywane są do odpowiednich komórek organizacyjnych Komendy Wojewódzkiej Policji.

Oficerowie prasowi:

  • nadkom. Kamil Rynkiewicz
  • asp. szt.  Wojciech Jabłoński
  • asp. szt. Monika Kaleta
  • sierż. szt. Przemysław Ratajczyk 

W dni robocze od godziny 15.30 do 20.00, w soboty, niedziele i dni świąteczne od 10.00 do 12.00 dyżurujemy pod numerem telefonu komórkowego: 608 023 033. Osoba odbierająca ten telefon odpowie na Państwa pytania TYLKO I WYŁĄCZNIE dotyczące bieżących wydarzeń.

W szczególnych sytuacjach jesteśmy dostępni pod dyżurnym numerem telefonu komórkowego.

Kontakt w sprawach merytorycznych i technicznych, dotyczących zamieszczonych na stronie internetowej KWP Wrocław informacji prasowych i z nimi związanych zdjęć oraz filmów pod numerem tel.:  (71) 340 48 36

 

Uwaga!
Wykorzystanie w całości lub w części zawartych w serwisie tekstów oraz materiałów zdjęciowych, filmowych i dźwiękowych wymaga podania źródła.

 

Zapraszamy !!!
 
Informacji na temat bieżących spraw realizowanych przez Komendy Miejskie i Powiatowe Policji udzielają właściwi oficerowie prasowi.
 
UWAGA!!!
Obsługą prasową bieżących zdarzeń zaistniałych na terenie Wrocławia i powiatu wrocławskiego, a także informowaniem społeczeństwa i przedstawicieli środków masowego przekazu o wydarzeniach, realizowanych zadaniach i planowanych przedsięwzięciach wrocławskiej Policji zajmuje się  Zespół Komunikacji Społecznej w Komendzie Miejskiej Policji we Wrocławiu  - KONTAKT DLA DZIENNIKARZY
 
 
 

Powiązane wiadomości